Úvod > Výlety > Cesty poznání > Navštivte historické památky Slavkovského lesa

Navštivte historické památky Slavkovského lesa

Výlet vás zavede do samotného srdce Slavkovského lesa, kde v Bečově nad Teplou navštívíte majestátní hrad se zámkem, podíváte se do Muzea motocyklů a vystoupáte na Slavkovský les z výšin rozhledny na Krásenském vrchu a v závěru navštívíte muzea v Krásně a v Horním Slavkově.
Bečov nad TeplouBečov nad Teplou je starobylé město ležící v údolí řeky Teplé a jeho dominantou je hrad s přilehlým renesančním Pluhovským palácem na velikém skalnatém ostrohu. Pod hradem se nachází barokní zámek s růžovobílou fasádou, který je s městem spojený kamenným mostem.V roce 1985 byl na hradě nalezen románský relikviář sv. Maura, který patří k nejcennějším v Evropě. Po návštěvě hradu a zámku v Bečově nad Teplou vypínajícího se na skalisku a po prohlídce exponátů Muzea motocyklů se vydejte na prohlídku historického centra. Pak vystoupejte k nedalekému Šibeničnímu vrchu. Cestou si můžete pročíst informační tabule o hrdelním soudu, vězení, rozsudcích, šibenici a katech a se smíšenými pocity si poté prohlédnete Bečov ze svahů nad městem. Na samotném vrchu pak objevíte zachovalé základové zdivo šibenice z kamene.
 

Krásenský zikkurat a historie dobývání cínu

Rozhledna KrásnoPoté se vraťte zpět do Bečova na parkoviště pod skálou a jeďte po silnici č. 208 do Krásna. Před hřbitovem nad Krásnem zastavte na malém parkovišti v zatáčce a vydejte se pěšky polní cestou přes Dlouhou stoku do svahů k rozhledně na Krásenském vrchu. Na rozhledně se vám naskytnou panoramatické pohledy na Slavkovský les a vzdálené Krušné hory. Krásno je mimojiné spojené s těžbou cínu. Z památek se dochoval kostel sv. Kateřiny se zvonicí a radnice. V bývalém dole Vilém (dříve Ďuriš) je zřízeno Hornické muzeum s unikátním parním strojem těžní věže.

Po prohlídce muzea vás čeká přesun po silnici č. 209 do nedalekého hornického Horního Slavkova. Městu dominuje gotický kostel sv. Jiří na návrší. Historické jádro města bylo v minulém století citelně narušeno, dnes jsou zbylé památky chráněny městskou památkovou zónou. V jednom z měšťanských domů, vedle architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - tzv. Pluhova domu, se nachází Městské muzeum s expozicemi hornictví, cínařství a porcelánu a také expozicemi o devastaci města a o kostelu sv. Anny.
Celý popis