Úvod > Výlety > Cesty poznání > Klášter stíhaný osudem

Klášter stíhaný osudem

Teplá je posledním ze starých velkých klášterů západních Čech, v němž se podařilo udržet duchovní život, byť s přestávkami, až do dnešních dnů. Roku 1193 jej založil blahoslavený Hroznata, patron plzeňské diecéze. Činnost kláštera násilně přerušil jak nacistický, tak i komunistický režim, řeholní život se sem vrátil v roce 1990.
klášter TepláDnešní podoba kláštera Teplá je z velké části výsledkem barokní přestavby z přelomu 17. a 18. století, na níž se podílel K. Dienzenhofer. Na přelomu 19. a 20. století byly v areálu kláštera postaveny stáje, mlýn a pivovar, z téže doby pochází nádherný novorománský portál kostela Zvěstování Páně. Prohlídková trasa zahrnuje kromě kostela i kapitulní síň, refektář s unikátní nástěnnou malbou Poslední večeře Páně, knihovnu a klášterní muzeum. Interiér chrámu Zvěstování Páně můžete obdivovat rovněž při občasných varhanních koncertech.

Klášter Teplá leží na mezinárodní evropské turistické trase Burgenstrasse která má svůj začátek v Německu a přes české území vede od německých hranic přes Karlovarský kraj až do Prahy. Na stezce můžete navštívít zámek Bečov nad Teplou, hrad Loket nebo Chebský hrad.

skokZ kláštera premonstrátů v Teplé se můžete vydat do Skoků, místa, kde stojí jeden z nejslavnějších mariánských poutních kostelů Navštívení Panny Marie. V kostele je vystavena kopie proslulého zázračného obrazu Panny Marie Pomocné ze Skoků, lidově nazývaného Panenka skákavá. Obraz Marie nad oltářem má podle dobových svědectví léčivou sílu. Do Skoků vede nová značená stezka, která začíná u kláštera v Teplé a kopíruje staré poutní cesty, kterými do Skoků po staletí mířily zástupy putníků. Místo klasické turistické značky je ale vyznačena hvězdami, symbolem Skoků.
Celý popis