Poznejte Evropské hlavní město kultury!

Evropským hlavním městem kultury za ČR budou v roce 2028 České Budějovice.
Nositelem titulu Evropské hlavní město kultury 2028 je město České Budějovice. Evropská unie propůjčuje titul Evropské hlavní město kultury vždy na jeden rok jedné nebo více samosprávám. Ty během 12 měsíců mohou Evropě představit, jaký mají kulturní život a jak se rozvíjí. Z českých měst již titul dříve získala Praha a PlzeňČeské Budějovice se těší na vaši návštěvu!

Poznejte Evropská hlavní města kultury

Co znamená titul Evropské hlavní město kultury?

  • Akce Evropská hlavní města kultury vyzdvihuje bohatost a rozmanitost evropských kultur a posiluje u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Město s titulem Evropské hlavní město kultury těží z kulturního programu a kulturních investic, které by měly přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. 
  • Titul Evropské hlavní město kultury má obrovské přínosy pro ekonomiku. V průměru přináší mimořádný nárůst HDP o 4,5 % na obyvatele. Efekt začíná působit 2 roky před samotným začátkem kulturního roku a trvá až 5 let po jeho skončení. Ekonomiku posilují investice do infrastruktury, do samotného programu, ale zejména příliv domácích i zahraničních turistů.
  • Za více než 35 let titul získala dvě česká města, v roce 2000 Praha a o 15 let později Plzeň. Titul se městu uděluje na základě programu do budoucnosti v roce platnosti titulu, kulturní dědictví nebo aktuální nabídky kultury zde nehrají roli.
  •  Pro každý rok jsou vybrané dva členské státy, v roce 2028 to bude Česká republika a Francie. Česká republika bude hostitelem Evropského hlavního města kultury v 1. pololetí roku 2028.
  • Finality CzechTourism a Kudy z nudy představí v celém světě!