Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Po památkách jihu Čech

Po památkách jihu Čech

Jak již název výletu napovídá, navštívíme mnoho památek - Český Krumlov, Zlatou Korunu, Holašovice, Hlubokou nad Vltavou a České Budějovice. Délka cyklovýletu je 62 km, takže si užijete celý den v sedle a po památkách.
Výchozím místem výletu je Český Krumlov, jehož historické jádro je městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hrad a zámek na skalnatém ostrohu je dominantou města. Za zámkem se rozkládá terasovitá zahrada s letohrádkem. Vě městě můžete navštívit řadu muzeí a galerií, například Voskové muzeum, Muzeum tortury, Muzeum Fotoateliér Seidel či Kabinet loutek Národního divadla
Z Krumlova se vydejte po cyklotrase č. 1169. V Novém Dvoře odbočte do Zlaté Koruny, kde se nachází krásný cisterciácký klášter Zlatá Koruna. Byl založen roku 1263 králem Přemyslem Otakarem II. a je jednou z našich nejcennějších památek gotické architektury. Dnes je v areálu kláštera expozice, připomínající život a působení bratrů na území jižních Čech. V roce 1995 byl klášter prohlášen národní kulturní památkou.
Od kláštera jeďte do Třísova, odkud vede naučná stezka Třísov - Holubov. Stezka vede přes významné keltské oppidum - archeologickou památkovou rezervaci - keltské město Abiluon z pozdní doby laténské, stradonické kultury z 1. stol. př. n. l.
Dále pokračujte přes Chlumeček do Holašovic - vesničky se zachovalou tradiční architekturou pod ochranouo UNESCO. Na návsi jeďte doprava a vzápětí mírně doleva po cyklotrase č. 1085. Z Holašovic pokračujte přes Zliv do Hluboké nad Vltavou, kde se nachází turisticky přitažlivý, romantický novogotický zámek - původně královský hrad ze 13. století, přestavěn v letech 1840 - 1871 podle anglického královského sídla Windsor. Z Hluboké jeďte přes Bavorovice po cyklotrase č. 12 až do Českých Budějovic.
Celý popis