Plaňany

Podobně jako Domažlice nebo Ústí nad Labem mají svou nakloněnou věž i středočeské Plaňany. Jak napovídá jméno městečka, leží na pláních, a tak věže dvou zdejších kostelů uvidíte už zdaleka. Uhodnete, který z nich má šikmou věž? Starší románský anebo novější, novogotický?

Plaňany: česká Pisa

Středočeské městečko mezi Kolínem a Českým Brodem ve středověku leželo na Trstenické stezce, spojující Prahu s východní Evropou. Vedle románského kostela Zvěstování Panny Marie vyrostl na začátku 20. století nový a hlavně větší novogotický chrám Narození sv. Jana Křtitele. Kvůli nekvalitním stavebním materiálům a šetrnému staviteli se ale už během stavby začala naklánět kostelní věž. Při rekonstrukci ve 30. letech byla zpevněna a přibližně metrová odchylka od svislé osy se od té doby nezvětšuje.
 

Zvonice, synagoga a středověká tvrz

Oba kostely stojí na hřbitově, společně s barokním děkanstvímrenesanční zvonicí. Její spodní patro je zděné a horní dřevěné, věž je krytá šindelem a v interiéru si prohlédnete malé muzeum věnované zvonům. V centru Plaňan stojí rovněž bývalá synagoga, dnes využívaná jako modlitebna Církve československé husitské. Vzácnou památkou je tvrz v Hradeníně, ukázka honosného venkovského sídla drobné šlechty z období vrcholného a pozdního středověku. Pečuje o ni Regionální muzeum v Kolíně.
 

Renesanční zámek, bludiště a park

Značená turistická trasa vás z Plaňan dovede půvabným údolím potoka Výrovky do nedaleké Radimi. Tam můžete navštívit renesanční zámek, který se dochoval v původní podobě a nabízí několik prohlídkových tras včetně zimních prohlídek. Zajímavou zábavu si užijete také v blízkých Cerhenicích: naučnou stezku doplňuje dřevěné bludiště a také dvě vyhlídkové věže, z nichž se otvírají výhledy na park a do rovinaté krajiny Polabí kolem Peček a Sadské.

Aktivity

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku.
Plaňany, Středočeský kraj

Plaňany – kostel Zvěstování Panny Marie

Areál románského hřbitovního kostela z poloviny 12. století k němuž byl ve 14. století přistavěn gotický závěr. Součástí areálu je volně stojící zvonice a hřbitov s historickými náhrobky, navazující na mladší hřbitov u blízkého neogotického kostela.
Plaňany, Středočeský kraj

Kostel svatého Jana Křtitele v Plaňanech s nakloněnou věží

Když v roce 1903 stavěli v Plaňanech kostel sv. Jana Křtitele, stavitel škudlil na materiálu, do základů navezl zvětralý kámen a za posledních 112 let se věž naklonila o 1 metr.
Plaňany, Středočeský kraj

Malé muzeum věnované zvonům v Plaňanech

Středočeské městečko mezi Kolínem a Českým Brodem ve středověku leželo na Trstenické stezce, spojující Prahu s východní Evropou.
Plaňany, Středočeský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: výlet s Thurn-Taxisy z Loučeně do Jabkenic

Tajuplný Svatojiřský les je místo, prodchnuté starobylými legendami, keltskou mystikou a mariánským kultem. Na jednom jeho okraji leží Jabkenice s Památníkem Bedřicha Smetany, na druhém kouzelný zámek Loučeň. Obě místa spojuje cyklistický výlet s nenáročným profilem.
výlet do Polabí, Výlety pro děti

Pěší výstup na Plešivec – brdský Olymp z Jinců do Lochovic

Na tenhle výlet se budete muset vydat vlakem. Začíná totiž na stanici Jince a končí na železniční zastávce Lochovice. A co vás čeká mezi nimi? Parádní vystup na brdský Olmyp, jak se přezdívá zdejší hoře Plešivec. Na vrcholu naleznete skalní vyhlídku Čertova kazatelna, která nabízí krásný výhled do širokého okolí Jinců, Hořovic a Hostomic.

S osobností na procházku: do Příbrami a po Příbramsku s Janem Drdou

Městečko na dlani, Vyšší princip, Němá barikáda, Hrátky s čertem a spousta krásných a originálních českých pohádek: to jsou nejznámější díla Jana Drdy (1915–1970). Pojďte se v jeho stopách vypravit pěšky po Příbrami a nechte se portálem Kudy z nudy inspirovat k dalším výletům do okolí – a do pohádek.
s J. Drdou Příbramskem, Cesty krajinou

S osobností na procházku: na Křivoklátsko a podél Berounky s Otou Pavlem

Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Smrt krásných srnců anebo Jak jsem potkal ryby: to jsou nejznámější knížky spisovatele a novináře Oty Pavla (1930–1973). Povídky z Křivoklátska, kraje jeho dětství, se líbily tolika čtenářům, že se o údolí Berounky v okolí Luhu u Branova dodnes mluví jako o kraji Oty Pavla. Pojďte se s ním seznámit!
Křivoklátsko a Berounka s Otou Pavlem, Výlety s příběhem