Úvod > Co chcete dělat? > Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku
Památky

Tvrz Hradenín u Plaňan na Kolínsku

Tvrz v Hradeníně je jednou z nejcennějších památek svého druhu na území České republiky. Představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku.
Hradenínská tvrz představuje ukázku honosného venkovského sídla drobné šlechty a členů bohatých měšťanských rodů z období vrcholného a pozdního středověku. Nejcennější součástí areálu je vlastní středověké jádro tvrze, které se skládá z původně obytné pětipodlažní věže, parkánové hradby s pozdně gotickou baštou, hospodářských budov v severní a severovýchodní části parkánu, vyzděného, původně vodního příkopu a renesančního mostu o dvou klenutých obloucích. Systém středověkého opevnění ještě doplňoval vnější příkop, jehož část se zachovala na jižním obvodu areálu tvrze a dnes jím protéká potok Blinka.

V 19. století byla tvrz upravena do podoby výstavné selské usedlosti, která však ve druhé polovině 20. století prošla obdobím nejhlubšího úpadku a celkové devastace. Od roku 1950 totiž stavba sloužila pro účely JZD, a to až do 90. let. V současné době prochází rekonstrukcí, kterou realizuje Regionální muzeum v Kolíně.

Záměrem Regionálního muzea je uskutečnit postupnou obnovu tvrze, která bude rozložena do čtyř hlavních etap. Nejprve je nutné provést základní zajištění nejcennější části areálu. Následovat by měla přestavba stodoly na centrální depozitář a konzervátorské pracoviště, celková rekonstrukce obytného domu z 19. století a finální úprava interiérů ve vlastní středověké tvrzi. Zatím je tvrz veřejnosti nepřístupná.

Legendy vypráví, že z hradenínské tvrze vede tajná chodba přes dům čp. 19 ve vsi a končí až na "Vysoké mezi". V této chodbě je prý ukryt prapor sv. Vojtěcha, střežený po celá staletí v nedalekých Vrbčanech. Podle jiných zpráv stával kdysi na hradním nádvoří hřbitov, kde byl pochován děd českého krále Jiřího z Poděbrad.

Ubytování a restaurace v okolí