Lomnice u Tišnova

Lomnice u Tišnova není městečko, ale městys, přesto tu objevíte víc historických památek než v leckterém větším městě. Nikam to není daleko, všechna zajímavá místa se soustředí na poměrně malém prostoru kolem náměstí a ve svazích nad potokem Besének.

Co musíte vidět v Lomnici u Tišnova

Dříve než cokoliv jiného z Lomnice u Tišnova uvidíte velkolepý barokní chrám Navštívení Panny Marie, cennou stavbu architekta Giovanniho Pietra Tencally. Majitel panství hrabě František Serényi zároveň nechal postavit coby součást jednotně řešeného náměstí radnici a vedl i barokní přestavby zámku, kde sídlí Střední odborné učiliště a Střední odborná škola. Za vidění stojí také oválná kaple sv. Antonína Paduánského se zvonicí, synagoga, kde se často pořádají různé akce a výstavy, a židovský hřbitov
 

Zámecké zahradnictví s hrnčírnou   

Zámecké zahradnictví s oranžerií a hrnčírnou v Lomnici u Tišnova není jen tak ledajaké zahradnictví. Kdysi tu stávala fíkovna, růžovna, ananasovna a kaméliovník, v hrnčírně se sušily a skladovaly nádoby, patrně vypálené v sousední místnosti s pecí. Obnovené zámecké zahradnictví bylo v druhém ročníku přehlídky Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro oceněno v kategorii Památky děkují, k vidění je například sbírka zahradních terakotových lemovek objevených během záchranných prací.
 

Kolem Lomnice pěšky i na kole

Lomnice leží v členité kopcovité krajině, což poznáte, ať už tudy budete šlapat pěšky, nebo na kole. V centru na Palackého náměstí začíná naučná stezka Járy Cimrmana, která vede na sever směrem k Synalovu a končí u myslivny pod vrcholem Sýkoř, nejvyšším bodem Svratecké hornatiny se zachovalými bukovými lesy. Další značená stezka vás zavede do bývalé obory východně od Lomnice, v údolí řeky Svratky pak objevíte několik dřevěných krytých mostů a lávek, například v Černvíru či v Prudké.

Aktuality z města

16. květen 2014 12:00

V Lomnici u Tišnova najdete novou naučnou stezku

Lomnice
Stezka v městysu Lomnice u Tišnova v okrese Brno venkov vede lokalitou zdejší bývalé obory a návštěvníky seznamuje se zajímavostmi území včetně údajů o lokální historii, lesním porostu, fauně, flóře a správě lesů. Celá trasa měří 2 kilometry a je vhodná spíše pro pěší turisty.

Ubytování a restaurace