Úvod > Česká nej > Historické > Zlatý kopec u Přezletic - nejstarší sídliště člověka v České republice
Historické

Zlatý kopec u Přezletic – nejstarší sídliště člověka v České republice

Staropaleolitické sídliště člověka vzpřímeného Přezletice u Prahy se pyšnící hned několika prvenstvími – nálezem prvního dokladu broušení předmětů, nálezem nejstaršího obydlí u nás a jednoho z nejstarších na světě a objevem jednoho z nejstarších dokladů používání ohně. Zlatý kopec byl osídlen člověkem v období asi před 800 – 700 tisíci lety.
V roce 1934 nalezli archeologové ve štěrkovém lomu v Přezleticích nejstarší lidské sídliště  (druh člověka vzpřímeného) na našem území. Zlatý kopec, který byl osídlen člověkem v období mezi lety 800 000 – 700 000 př. n. l.. Bylo odkryto téměř celé sídliště se zbytky chat, ohniště a smetiště s kostmi, zbytky potravy a zahozenými nástroji, i jeden z nejstarších dokladů používání ohně v Evropě. 

Staropaleolitické sídliště se nachází na vyvýšeném místě zvaném mezi obcemi Přezletice a Veleň. Naleziště bylo objeveno v roce 1934 jako paleontologické naleziště a po 2. světové válce zde byly objeveny i nálezy archeologické.

Z přezletického lomu pochází rovněž nejstarší kus opracovaného křemence a rovněž vzácný nález pozůstatku (část zubu) nejstaršího člověka Evropy. Je s podivem, jak tehdejší člověk uměl opracovat velké kusy buližníku na hrubé formy dobře uchopitelných nástrojů, ale i jemné škrabky, sekáčky, nožíky i vrtáčky. Důkazem jeho abstraktního uvažování je, že tyto nástroje vyráběl v sériích zachovávajících určité pevné tvary. Zhotovil drobné dlátko jemně vybroušené ze srnčí kosti, které je naším nejstarším broušeným kostěným nástrojem. Rovněž zde byl nalezen jeden z nejstarších dokladů používání ohně v Evropě. 
Venuše a ti druzí... aneb 10 tipů na nejstarší archeologické nálezy

Venuše a ti druzí... aneb 10 tipů na nejstarší archeologické nálezy

Vlastivědné muzeum v Olomouci vystavuje v těchto dnech originál nejznámějšího archeologického skvostu České republiky, Věstonické Venuše. Prehistorických památek však naše země vydala mnohem víc, například kel z Pavlova, kostry pravěkých zvířat, zkameněliny trilobitů a z mladších období pak hlavu Kelta či velkomoravské gombíky. Objevte v našich 10 tipech prastaré skvosty archeologie, které si můžete prohlédnout v muzeích, archeoparcích či místa, kde byly tyto poklady nalezeny. Některé z nich jsou starší více než 10 000 let!