Úvod > Aktuality > Na zámku Červená Řečice začala rekonstrukce
Pohled na zámek Cervená Recice od jihu
"> Pohled na zámek Cervená Recice od jihu "> Zdobený sgrafitový štít paláce na druhém nádvorí "> Pohled na zámek od východu

Na zámku Červená Řečice začala rekonstrukce

Vydáno 11. září 2020 Památky
Zámku Červená Řečice na Pelhřimovsku se vrátí někdejší podoba. Majitelé zahájili památkovou obnovu stavby, která kdysi bývala gotickým hradem a dodnes je jediným dochovaným renesančním zámkem pevnostního typu v České republice. Vypracování projektu dostal do rukou architektonický ateliér Masák & Partner, opravy potrvají do konce roku 2022.

Červená ŘečiceČervená Řečice je dobře dochovaný renesanční zámek pevnostního typu, který nemá na území Česka obdoby. Jedná se o nejstarší příklad opevnění polygonálními nárožními baštami u nás. Dnešní areál je tvořen celkem šesti na sebe navazujícími budovami, které dohromady vytvářejí dvě nádvoří. Zámek obklopuje vodní příkop a před severním průčelím dříve doplňoval obranu mohutný vnější val. Na jižní straně na zámek v minulosti navazovala zahrada, která je dnes zaniklá.

Stěžejní částí je kompletní obnova exteriérů i interiérů vstupního křídla, obnova prvního nádvoří a většiny fasád. S výjimkou jednoho křídla čeká oprava všechny dosud neopravené střechy a krovy. Kompletní rekonstrukce se dočká vstupní most přes vodní příkop.

červená řečiceObnova zchátralého zámku začala drobnými opravami v roce 2011, nyní majitelé (družstvo Zámek Šebestián) zahájili rozsáhlou obnovu většiny areálu. Dokončení oprav a zpřístupnění prostor veřejnosti je plánováno na konec roku 2022. Za projektem památkové obnovy renesančního zámku stojí architektonická kancelář Masák & Partner patřící k předním českým společnostem věnujícím se opravám historických budov. Po rekonstrukci se zámek otevře turistům. Díky nově nainstalovanému ústřednímu vytápění bude možné vstupní křídlo objektu nově užívat celoročně. V něm budou umístěny výstavní místnosti, slavnostní obřadní sál, galerie, a také nezbytné prostory pro návštěvníky s pokladnou a hygienickým zázemím.


Unikátní pevnostní zámek

Zámek v Červené Řečici na VysočiněZámek v Červené Řečici je významným dokladem proměny staršího středověkého sídla v reprezentativní rezidenci zámeckého typu. Došlo k ní v 16. století a tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky tzv. české renesance. V 17. století se stal majetkem pražských arcibiskupů a jako centrum hospodářské správy sloužil až do roku 1948. Vzhled zámku ovlivnily především renesanční a barokní úpravy, gotická fáze je však dodnes velmi čitelná.

Cenné jsou především zachované typické znaky renesanční architektury - sgrafita s figurálními motivy, vysoké renesanční štíty, lunetová římsa či hřebínkové klenby. Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání. Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála autenticky zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.

Zámek Červená Řečice

Zámek Červená Řečice

Areál zámku v Červené Řečici patří mezi nejhodnotnější příklady české renesance. K typickým rysům patří především lunetová římsa a sgrafitová výzdoba fasády, jež se na architektuře řečického zámku bohatě uplatňuje.