Úvod > Aktuality > Výstavy Národního technického muzea, na které můžete vyrazit do konce roku
Výstavy Národního technického muzea, na které můžete vyrazit do konce roku
"> "> "> ">
Kultura

Výstavy Národního technického muzea, na které můžete vyrazit do konce roku

  • Vydáno19. listopadu 2015
Historie Nuselského mostu, Parní stroje v českých zemích nebo Calcarius čili vápeník. To je jen výběr z výstav, na které můžete vyrazit během listopadu a prosince do Národního technického muzea.

Historie Nuselského mostu

do 3. ledna je otevřena výstava „Nuselský most. Historie, stavba, architektura,“ věnující se unikátní dopravní stavbě, kterou denně využijí desetitisíce Pražanů. Nuselský most byl postaven v letech 1967 – 1973 a v roce 1974 projela tubusem mostu první souprava metra.

Výstava textem i obrazem dokumentuje historii myšlenky přemostění Nuselského údolí, spojené s řešením dopravy v rostoucí metropoli, podává přehled několika architektonických soutěží a představuje výsledný návrh architekta Stanislava Hubičky. Přehledným způsobem shrnuje podstatné okamžiky navrhování a provádění této výjimečně náročné stavby, včetně známé zátěžové zkoušky s pomocí 66 tanků. Výstava je doplněna originály – vybranými panely se soutěžními návrhy a dobovým modelem neuskutečněné varianty mostu ze 40. let minulého století – a dosud nepublikovanými fotografiemi ze stavby mostu.

Výstava probíhá v Malé galerii v expozici Architektury, stavitelství a designu.
 

200 let parních motorů

V roce 1815 předvedl pražské veřejnosti vynálezce a mechanik Josef Božek svůj parovůz. Výstava připomínající toto výročí mapuje vývoj parních motorů, které přinesly revoluční přelom v dopravě, průmyslu i zemědělství. Návštěvník může projít celou více než dvousetletou historii tohoto technického fenoménu, který uvedl do pohybu celý svět. Na téměř 150 unikátních exponátech jsou ve výstavě dokumentovány důležité etapy konstrukčního vývoje parostrojní techniky a její vliv na lidskou společnost.

K zajímavým exponátům, které zaslouží zvláštní zmínku, patří například parní stroj z elektrárny, která osvětlovala Národní divadlo v Praze, mohutný kotel z říčního parníku nebo parní motor, který poháněl známé nákladní vozy Škoda-Sentinel. Výstava se bude konat do 28. 2. 2016.
 

Historie pražské železnice

170. výročí napojení města Prahy na železnici, doprovázené slavnostním vjezdem prvního parního vlaku na dodnes stojící nejstarší pražské nádraží dne 20. srpna 1845, je příležitostí hodnou připomenutí. Tvůrci menší výstavy NTM se zaměřili na dva provázané tematické okruhy: vývoj železnice v Praze a výběr ze sbírky modelů kolejových vozidel.

Vlastní vývoj pražské železnice s přihlédnutím k objektu dnešního Masarykova nádraží představuje téma pro Národní technické muzeum obzvláště důležité. Zmíněné nádraží je totiž jednak svědkem připomínané události, jednak v objektech jeho dílen vznikne v budoucnu expozice Železničního muzea NTM. Návštěvníka výstavy pravděpodobně nejvíce zaujme celkový model nádraží, zachycující jej v polovině 50. let 19. století, ze kterého bude schopen porovnat tehdejší situaci s dnešní.

Trojrozměrná část výstavy, která se koná až do 29. listopadu, je dále zaměřena na prezentaci modelů lokomotiv ze sbírky NTM, jejichž výběr se snaží postihnout celý sto sedmdesátiletý vývoj pražské železnice. Modelovou část výstavy doplňuje výstava železničních vozidel postavených ze stavebnice Merkur.
 

Vápno a jeho tradiční využití

Zatímco výše zmíněné výstavy se celkem nepřekvapivě konají v budově Národního technického muzea v Praze na okraji Letenských sadů, výstava věnovaná vápnu z pohledu tradičního stavitelství se až do 29. 11. koná v centru stavitelského dědictví v Plasech nedaleko Plzně.

Návštěvníci se atraktivní formou seznámí s celým vápenným cyklem od těžby suroviny přes její výpal až ke zpracování vápna jako pojiva malt a omítek. Názorně jsou vysvětleny principy přeměny pevného vápencového kamene na vápno, hašení vápna v hasnicích, historické způsoby přípravy malty a představen je mimo jiné i soubor základních zednických nástrojů.

K návštěvě prvních dvou zmíněných výstav můžete využít dne se sníženým vstupným, který aktuálně připadá na 18. prosince, tedy na výročí úmrtí Václava Havla. V budově Národního technického muzea je pochopitelně i řada dalších stálých expozic.
Národní technické muzeum za 80 Kč – Výročí úmrtí Václava Havla

18.12.
Národní technické muzeum za 80 Kč – Výročí úmrtí Václava Havla

V roce 2022 je připraveno při příležitosti výročí a významných dnů 8 termínů, během kterých bude možné navštívit Národní technické muzeum za vstupné 80 Kč. Výročí úmrtí Václava Havla (18. 12. 2011).

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Národní technické muzeum – Centrum stavitelského dědictví v Plasích

V nově opraveném hospodářském zázemí cisterciáckého kláštera v Plasích vytvořilo Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví – unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Národní technické muzeum Praha – ráj exponátů z oblasti vědy a techniky

Expozice NTM překvapí moderním muzejním pojetí. Svůj prostor tu nacházejí sbírky architektury, stavitelství a sbírka polygrafie. Nechybí stálé expozice Chemie kolem nás, Měření času, hutnictví, Interkamera a Technika hrou, expozice televizního studia nebo expozice kontaktních čoček.