Úvod > Aktuality > Mnišské cely i rajský dvůr: Klášter Kladruby zve na nové prohlídkové okruhy
Památky

Mnišské cely i rajský dvůr: Klášter Kladruby zve na nové prohlídkové okruhy

  • Vydáno25. dubna 2023
Nová sezóna přinesla velké novinky také do kláštera Kladruby na Plzeňsku. Od dubna se zde mohou návštěvníci vydat na dvě zbrusu nové trasy. Ty uvnitř budovy ve stylu barokní gotiky vznikly po největší rekonstrukci v novodobé historii kláštera, která zde probíhala mezi lety 2020 až 2023. Díky dokončení projektu "Klášter Kladruby – Život v řádu" se návštěvníci nově podívají do dosud nepřístupných prostor Starého a Nového konventu, kde vznikly dvě prohlídkové trasy. Obnoven byl rajský dvůr s výsadbou 450 růží a na 80 druhů bylin. V areálu také přibyly výstavní a konferenční prostory i odpočinková zóna pro návštěvníky.
Klášter KladrubyDlouhá rekonstrukce západočeské národní kulturní památky, jejíž některé části již byly v havarijním stavu, vrátila Kladrubskému klášteru ztracený lesk. Mimo nové prohlídkové trasy přinesla stavební obnova také nečekané archeologické nálezy. Samotným stavebně-restaurátorským pracem předcházel rozsáhlý archeologický průzkum. Kromě středověkého kostrového hrobu na místě rajského dvora vynesl na denní světlo pozůstatky pivovaru a sladovny z 60. let 19. století v prostorách konventu. Památkáři se rozhodli torzo této zajímavé technické památky znovu nezakrývat, ale zakonzervovat a prezentovat veřejnosti jako jednu ze zajímavých kapitol v historii kláštera po jeho zrušení. V někdejší klášterní kuchyni vznikly výstavní a konferenční prostory s důstojným zázemím pro návštěvníky.
 

Nová prohlídková trasa Klášter

klášter kladrubyKlášterem od letoška vedou dvě nové trasy. První z nich dostala přiléhavé jméno "Klášter". Zájemcům přiblíží život mnichů v barokním benediktinském klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek. Nechybí společná jídelna, noviciát nebo místnosti představující činnosti, jimž se benediktini věnovali.Uvidíte také předměty spojené s vázáním knih, měřením času či kartografie. Pravidla benediktinské řehole a život svatého Benedikta netradičně zprostředkovávají půvabné malby uhlem ve formě komiksu, které přímo na stěnu někdejší učebny noviců vytvořil ilustrátor Pavel Trnka.  

klášter kladrubySoučástí klášterní prohlídkové trasy je i návštěva nově zrekonstruovaného rajského dvora Starého konventu. Rozmanitá výsadba evokuje různé typy klášterní zahrady a naváže tak i na téma botaniky v klášterním vzdělávání. Celkem zde bylo vysazeno na 80 druhů rostlin a 450 kusů růží. Najdete zde rostliny středověkých klášterů, symbolické rostliny baroka, různé druhy zeleniny, koření, léčivek a cibulovin. Setkáte se tu i s méně běžnými druhy jako s mandragorou nebo řimbabou. Vrcholem prohlídky bude návštěva Santiniho klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
 

Druhá nová trasa Zámek

klášter kladrubyDruhý prohlídkový okruh "Zámek" představí zájemcům evropsky proslulý rod Windischgrätzů, který vlastnil areál mezi léty 1825 až 1945. Jednotlivé místnosti památkáři věnovali historii rodu, Alfrédovi I., jeho ženě Eleonoře a hospodářskému využití bývalého klášterního panství. Součástí okruhu je i původní interiér knížecí knihovny z 1. poloviny 20. století, která čítá na 25 tisíc svazků.

Vzhledem k tomu, že se v kladrubském klášteře nedochoval téměř žádný barokní mobiliář mimo klášterní kostel, bylo nutné do nových expozic vyrobit repliky historického vybavení podle zařízení jiných objektů, včetně repliky šatů z 1. poloviny 19. století. Památkářům se v rámci projektu podařilo zrestaurovat rozsáhlý soubor obrazů, nábytku a plastik, které zabydlí obě prohlídkové trasy.
Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.

Další aktuality

Sušický ručně vyřezávaný betlém vás určitě nadchne

Stálou expozici muzea a mechanický sušický betlém, který představuje starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině s významnými památkami a lidovou architekturou Sušicka, můžete navštívit ve vánočním čase a zpříjemnit si tak sváteční atmosféru. Betlém je přístupný v otevírací době muzea a pouští se v 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 15:30 hodin.
Plzeňský kraj | Kultura

Plzeň si připomene dobytí města stavovskými vojsky generála Mansfelda

Listopad nabízí zajímavá výročí z dějin města Plzně. Jedna z nejvýznamnějších událostí se odehrála 21. listopadu 1618, kdy byla Plzeň poprvé ve své historii dobyta. Stalo se tak nedlouho po pražské defenestraci, kdy se stavovská vojska pod vedením hraběte Arnošta Mansfelda rozhodla postavit se tehdy velmi dobře opevněné katolické Plzni. Rekonstrukce dobytí města se odehraje 25. listopadu 2023 na dochovaných hradbách v centru Plzně.
Plzeňský kraj | Zážitky

Klatovské katakomby zvou k návštěvě i v zimě

Kam vyrazit na výlet, až teploty klesnou pod mez lákající k výletům do přírody? Zkuste klatovské katakomby! Kromě netradičního zážitku vám prohlídka pomůže porozumět důležitosti jezuitského řádu v jižních Čechách. Pěkně zrekonstruovaná expozice v podzemí jezuitského kostela vás zavede k hrobce Koců z Dobrše, cisterně na vodu a ukáže vám i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt.
Plzeňský kraj | Památky

Udělejte si procházku k Tříjezerní slati

Národní park Šumava láká k příjemnému výletu v každou roční dobu. Využijte poslední možnosti vychutnat si barvy podzimu, než přijde bílá zima. K procházce vás tentokrát pozveme do srdce národního parku, na Tříjezerní slať a k Vchynicko – Tetovskému kanálu.
Plzeňský kraj | Příroda

Listopadový výlet do hlubin Českého lesa a kraje zaniklých obcí

Kdo se do kraje tiché přírody a kdysi obývaných míst v Českém lese jednou podívá, zpravidla se sem rád vrací. Seznamte se s pohnutou historií zaniklých obcí a jejich obyvatel, objevte krásy zdejší krajiny a udělejte si procházku po zapomenutých pohraničních stezkách.
Plzeňský kraj | Památky

20 tipů na nejkrásnější místa Národního parku Šumava

Národní park Šumava je krajina místy až mystická – nachází se zde rozlehlé náhorní planiny s horskými smrčinami jako někde na severu Evropy, zádumčivá rašeliniště – slatě na náhorních plošinách Šumavských Plání, luhy v údolní nivě Vltavy, ledovcová jezera ve strmých ledovci vymodelovaných karech pod hraničním hřebenem, nabízejícím zase výhled až k alpským ledovcům. Jako jeden z největších souvislých komplexů lesa ve střední Evropě je nazýván i Zeleným srdcem Evropy. Která místa Šumavy jsou ta nejkrásnější? V rozhodování vám pomohou naše tipy.
Plzeňský kraj | Příroda

Projděte se po Capartických loukách v Českém lese!

V jižní části CHKO Český les objevíte pravý skvost – Capartické louky, jednu z nejcennějších lučních lokalit v Českém lese! Provede vás tudy krásná naučná stezka, která zájemcům přiblíží zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Na zvídavé malé i velké návštěvníky čekají herní prvky.
Plzeňský kraj | Příroda

Zámek Zbiroh láká na Halloween

Zámek Zbiroh stojí v nádherných křivoklátských lesích v bezprostřední blízkosti Brd. V lokalitě, kam dlouhá léta noha obyčejného smrtelníka nemohla vkročit. Stavba zámku ze všech stran překvapuje a udivuje. Zbiroh má ve svém výčtu tolik „nej“, že vám na ně prsty jedné ruky nestačí. Nespornou výhodou je, že zámek na zimu nazavírá! A navíc si zde užijete opravdu strašidelný Halloween!
Plzeňský kraj | Zážitky