Úvod > Aktuality > Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo ocenění v Národní soutěži Gloria Musealis 2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo ocenění v Národní soutěži  Gloria Musealis 2010
">
Památky

Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo ocenění v Národní soutěži Gloria Musealis 2010

  • Vydáno29. května 2011
Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo za svůj projekt „Muzea v zámku“ – zámek Kamenice nad Lipou druhé místo v kategorii Muzejní počin roku. Zámek Kamenice nad Lipou je významná nemovitá kulturní památka, která dokládá nejen slohové proměny v průběhu staletí, ale je i důležitým kulturním, společenským a turistickým centrem města Kamenice nad Lipou i celého regionu.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze převzalo zámek do své správy v roce 1998. Nově navrhlo způsob využití daných prostor s přihlédnutím k udržení charakteru historické budovy a v souladu s posílením jeho kulturně společenské role. Celý projekt „Muzea v zámku“ byl realizován v letech 1999–2010.

V prvních pěti letech probíhala citlivá a promyšlená renovace celého objektu, v plné shodě investora, projektanta, zástupců města i státní památkové péče.

Od otevření zámku v roce 2004 se  postupně otevíraly stálé expozice se sbírek UPM v Praze: Kované železné práce, Hračky ze sbírky Františka Kyncla, Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století, který byl dokončen právě v roce 2010 a instalace Cesta sklářské výtvarnice Aleny Matějkové. Součástí projektu bylo i poskytnutí pronájmu sbírkám a aktivitám Městského muzea, které v roce 2010 také dokončilo moderní expozici nazvanou Muzeum pro všechny smysly a pořádá zde i krátkodobé výstavy.

Ve spolupráci s městem bylo pro letní festival Hračkobraní vybráno téma dřevěná hračky, navazující na místní tradici hračkářské výroby a konané na podporu českých výrobců (od r. 2005, 5. ročník v r. 2010 se konal za účasti 19 vystavovatelů).

Všem zúčastněným subjektům se podařila zásadní rehabilitace významné historické památky a její opětovné začlenění do kulturně společenského kontextu dané lokality i širšího okolí.

V současné době jsou návštěvníkům zámku Kamenice nad Lipou zpřístupněny také dvě krátkodobé výstavy pořádané UPM: Česká hračka a Pravoslav Rada! Paráda! / Pravoslav Rada – keramické dílo.

Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek Kamenice nad Lipou

Dvě nové expozice hraček, Hledej hračku ze sbírek UPM a Pod parou – výstava modelů parních strojů a angličáků Matchbox, a velká herna pro děti. Rodiče zaujme i expozice nábytku 19. a 20. století Cesty designu.