Úvod > Aktuality > Valdštejnská jízdárna vystavuje celoživotní sbírku Kupkových děl
Valdštejnská jízdárna vystavuje celoživotní sbírku Kupkových děl
">
Kultura

Valdštejnská jízdárna vystavuje celoživotní sbírku Kupkových děl

  • Vydáno7. září 2018
Ve Valdštejnské jízdárně je možné od 7. 9. 2018 do 20. 1. 2019 navštívit velkou retrospektivní výstavu děl Františka Kupky. Jedná se o Kupkovo dílo v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Výstava zahrnuje známá Kupkova díla, která běžně visí v Národní galerii, ale i zápůjčky ze zahraničních sbírek, které české publikum nemusí tolik znát, nebo díla, která jsou v soukromých sbírkách.
nahé ženy na koníchChronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměřila na jeho symbolistické malby, první expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představí Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu.

Kupka Gallienovo gustoNapříklad známé dílo z let 1901 a 1902 zpodobňující dvě nahé ženy na koních u mořského břehu je stěžejním Kupkovým dílem z prvních let po jeho přesídlení do Paříže. Národní galerie ho získala darem v rámci restituce Waldesovy sbírky. Celá kolekce, kterou tehdy NG převzala, byla prohlášena za památku, včetně akvarelové studie k Radostem života. Dále je na výstavě k vidění například Ženská pro Galliena (Gallienovo gusto, Herečka z kabaretu) z roku 1909, Velký akt (Plochy podle barev) z roku 1910 z Guggenheimova muzea v New Yorku, Amorfa. Dvojbarevná fuga z roku 1912, Tryskání II (Víření) zhotovené v roce 1923 nebo Hudba z roku 1936, dílo ve sbírkách Musée national d'art moderne v Paříži.

Originalita Kupkova díla netkví pouze v odmítnutí tradičního zobrazování. Své kořeny má ve vídeňském symbolismu, obohaceném o duchovní a filozofické dědictví střední Evropy. To vše Kupka doplnil zájmem o nejnovější vědecké objevy, studium kosmu a v neposlední řadě i pozorování zákonitostí přírody a organického světa.

Výstava je ve Valdštejnské jízdárně přístupná každý den včetně pondělí od 10:00 do 18:00 hodin, a to až do 20. ledna. Každou středu bude navíc otevřeno až do 20:00 hodin.
Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna

Valdštejnská jízdárna byla postavena v roce 1630 jako součást raně barokního paláce Albrechta z Valdštejna. V současnosti Valdštejnská jízdárna slouží jako prestižní výstavní prostor Národní galerie pro konání krátkodobých výstav.