Úvod > Aktuality > Náprstkovo muzeum vystavuje egyptské mumie
mumie NM I.JPG
"> mumie NM I.JPG
Kultura

Náprstkovo muzeum vystavuje egyptské mumie

  • Vydáno8. května 2011
Po dlouhých 40 letech se Národní muzeum rozhodlo vystavit unikátní soubor staroegyptských mumií a představit výsledky jejich nového výzkumu. Ten odkrývá tajemství dávné civilizace, která obývala úrodné pláně povodí Nilu i nehostinnou saharskou poušť. Návštěvníci mohou až do konce září vidět v muzeu kromě nabalzamovaných těl i předměty dokumentující civilní a duchovní život starých Egypťanů.
Kromě sedmi z deseti mumií, které má Náprstkovo muzeum ve sbírkách, je vystaveno dalších více než 150 unikátních předmětů. Vystaveno je i mumifikované tělo, na němž byl v polovině 19. století odborným asistentem Jana Evangelisty Purkyně prováděn první vědecký výzkum svého druhu v českých zemích. Nejstarší mumie pochází z roku 1300 před naším letopočtem. Zajímavá je i část expozice, která pomocí 3D vizualizací zasvěcuje zájemce do pohřebních zvyklostí a víry starých Egypťanů v posmrtný život.

Doprovodný program nabídne přednášky o postupech mumifikace i výtvarné dílny a zájemce poučí o staroegyptských hieroglyfech.  Další část přibližuje kult posvátných zvířat; návštěvníci v ní naleznou mumie skotu, krokodýlů, sokolů, koček a psů. Třetí část se zaměřuje na pohřbívání dětí.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea, představuje sbírky umění mimoevropské etnografie.

Národní muzeum – historická budova Národního muzea

Národní muzeum – historická budova Národního muzea

Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená už v roce 1962 za národní kulturní památku. Čechy milovaná a cizinci obdivovaná, osudově spjatá s novodobými českými dějinami, časem neoddělitelně splynula s představou o Národním muzeu jako instituci.