Úvod > Aktuality > Hrad Litice přivítá tuto sobotu první návštěvníky
Zážitky

Hrad Litice přivítá tuto sobotu první návštěvníky

  • Vydáno28. března 2022
Hrad Litice se návštěvníkům otevře 2. dubna 2022. Na letní měsíce se chystá otevření areálu dolního hradu, jehož zpřístupnění umožní statické zajištění severního paláce a východního křídla.

2. dubna se opět zpřístupní hrad Litice.  Správa hradu Litice nabízí nově možnost pronájmu Velkého sálu ve 2. patře objektu pro svatby či další slavnostní události. Součástí prohlídkového okruhu, který může návštěvník absolvovat sám, nebo s průvodcem, je také film zachycující dějiny tohoto místa. Na objednání je zde možnost edukační prohlídky pro rodiny s dětmi či školní skupiny.

Historie Litice je na sedm set let dlouhá, tak není s podivem, že ji tu a tam halí tajemství. Kromě mnoha pověstí se však zdejší hrad a přilehlá stejnojmenná vesnice mohou chlubit mnoha pravdivými příběhy, které stojí za vyprávění. Nouze není ani o turistické zajímavosti, které si většina poutníků nenechá ujít.
 

Pověst o husitském králi a truhle se čtyřmi zámky

Jiří z Poděbrad byl patrně nejvýznamnější osobou v dějinách hradu. Nechal Litice přestavět na majestátní sídlo, obklopené mohutnými hradbami. Mezitím stačil nabýt nezvyklého majetku, vytvořit druhé největší panství v zemi, dobýt Prahu a konečně – stát se český králem. Jiřík je také znám jako první osobnost v historii lidstva, která přišla s nápadem vytvořit svaz států na kontinentě – něco jako středověkou Evropskou Unii.

Vše nasvědčuje tomu, že se „husitský král“ – jak byl Jiří přezdíván – narodil v dubnu roku 1420. Za jeho rodiště jsou tradičně označovány Poděbrady, ale některé historické prameny tomuto faktu zrovna nenahrávají. Není vyloučeno, že Jiříkova matka povila slavného synka v Litici. Jiří z Poděbrad si hrad velmi oblíbil. Do jeho přestavby se pustil s takovou vervou, že pozdější kronikáři začali spekulovat o jeho záměrech. Domnívali se, že král chtěl z Litice učinit českou pokladnici a podobně jako Karel IV. vybudoval Karlštejn k uložení korunovačních klenotů Svaté říše římské, plánoval

Jiřík v Litici uchovat poklady české. Ani korunovační klenoty ani zemské desky se však na hrad nikdy nedostaly. Po Jiříkově smrti připadla Litice jeho čtyřem synům. Stejně jako on měli hrad v úctě, což dokládá fakt, že v něm ukryly truhlici, obsahující veškeré důležité písemnosti. Truhla měla čtyři zámky a každý z mladíků vlastnil jeden klíč. K cennostem se tedy mohli dostat jen společně.

Evropská stezka hradů a zámků

Evropská stezka hradů a zámků

Evropská stezka hradů a zámků se zaměřuje na milovníky oblíbeného kulturního turismu, kterým nabízí putovnání po památkách v česko-polském pohraničí. Na české straně je zapojeno 25 památkových objektů z východních Čech, na území Polska pak 16 hradů a zámků.

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

V půvabné krajině východních Čech, v místech, kde si proklestila dravá voda Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů cestu v hlubokém zákrutu, se na vrcholku nevysokého pahorku vypíná hrad Litice.

Dálková turistická stezka Jiřího Gutha Jarkovského

Dálková turistická stezka Jiřího Gutha Jarkovského

Turistická stezka v podhůří Orlických hor potrápí turisty značnými výškovými rozdíly, které jsou však vykoupeny mnoha překrásnými výhledy do kraje. Výchozím místem 58 km dlouhé trasy je Kostelec nad Orlicí – rodiště Gutha Jarkovského, cíl je pak v Ústí nad Orlicí.

Divoká Orlice – divoká řeka z Orlických hor

Divoká Orlice – divoká řeka z Orlických hor

Divoká Orlice pramení v Polsku, pak tvoří společnou hranici a u Zemské brány se stáčí do Čech. Svižně tekoucí řeka v krásné přírodě láká po celém svém toku rybáře a při dostatku vody udělá z vodáckého výletu dokonalý zážitek.

Další aktuality