Úvod > Aktuality > Karlovarská galerie umění slaví letos své sté výročí
Karlovarská galerie umění slaví letos své sté výročí
">
Zážitky

Karlovarská galerie umění slaví letos své sté výročí

Hlavní budova karlovarské Galerie umění, jedna z nejvýraznějších staveb nového klasicismu a tzv. klasického lázeňského stylu počátku 20. století, slaví letos své sté výročí. K tomuto jubileu galerie připravila výstavu soustřeďující dostupný obrazový a textový materiál týkající se historie objektu.
Budova Galerie umění Karlovy Vary stojí v místě kdysi zvaném Dorotiny nivy a později známém jako výletní cesta Goetheweg. Ta bývala již od konce 19. století i živým obchodním korzem s mnoha krámky řemeslníků a obchodníků, které vedly od Puppu až k Poštovnímu dvoru. V roce 1910 se město rozhodlo vybudovat na tomto místě novou budovu zahrnující butiky a také uměleckou Kunsthalle, sloužící k prezentaci produktů karlovarských umělců a především řemeslníků.
 
První sezona v Umělecké hale byla slavnostně zahájena 27. července roku 1912 výstavou Spolku německých výtvarných umělců žijících v Čechách, následující rok zde uspořádala výstavu významná vídeňská galerie Miethke. Po válce bylo v galerii představováno nejen české výtvarné umění. Objekt totiž v letech 1948–1952 stále patřil Obchodní a živnostenské komoře v Chebu a hostil vzorkovnu krajského národního výboru s prezentací zdejších řemeslných a průmyslových výrobků. Rok 1952 znamenal zásadní mezník v historickém vývoji užívání objektu – vzorkovnu průmyslu nahradila jedna z prvních státních galerií, které tehdy u nás začaly vznikat. Ustavena byla k 1.1.1953 a příští rok zde galerijní instituce oslaví 60 let svého trvání.
 
K jubileu galerie připravila výstavu soustřeďující dostupný obrazový a textový materiál týkající se historie objektu. Budova galerie, letos slavící významně kulaté jubileum, obdobně jako nedaleký hotel Imperial či most arcivévody Karla, si jistě zaslouží pozornost nejen milovníků výtvarného umění, které zde již téměř 60 let nachází své útočiště, ale i obdivovatelů architektury a historie.
 
Výstava trvá až do konce roku.

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie umění Karlovy Vary

Galerie od roku 1953 uchovává, zhodnocuje a přibližuje české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, publikační činnosti a kulturně vzdělávacích programech. Stálá expozice prezentuje bohaté sbírky českého umění 20. století a představuje díla klasiků českého moderního umění.