Úvod > Aktuality > Informační střediska v České republice a jejich certifikace

Informační střediska v České republice a jejich certifikace

  • Vydáno1. dubna 2010
Nechcete se při svých cestách ztratit? Potřebujete poradit a ani internet už mnohdy neví to, co je „regionálním tajemstvím“? Pak navštivte místní informační střediska, která Vám podají aktuální informace a tipy pro zpestření pobytu, nabídnou prospekty, mapu města a okolí.

V České republice působí několik stovek informačních středisek, jejich značení a rozsah poskytovaných služeb jsou rozdílné. Kvalitu služeb informačních středisek podporují aktivity agentury CzechTourism ve spolupráci s Asociací turistických informačních center. Více než  300 oficiálních informačních středisek, která splňují podmínky určené agenturou CzechTourism má zavedené jednotné označení – bílé „i“ v zeleném poli.

Standard služeb informačních středisek spolu se systémem jejich certifikace stanovila Asociace turistických informačních center. Standard řadí informační střediska do čtyř kategorií značených písmeny A, B. C a D. Kategorie A poskytuje největší rozsah služeb, kategorie D nejmenší. Certifikace je dobrovolná, celkově certifikaci dosud získalo cca 200 informačních středisek. Všechna střediska musí splňovat minimální standard, a to:

  • Informační centrum musí být umístěno na veřejně přístupném místě.
  • Informační centrum musí být označeno logem A. T. I. C. ČR a piktogramem „i“.
  • Informační centrum musí poskytovat objektivní základní turistické informace o svém městě, popř. regionu.

Velká část turistických informačních center se plně věnuje problematice cestovního ruchu, nabízí mnoho služeb a programů pro návštěvníky, poskytuje široký rozsah služeb, má připojení na celorepublikové databáze a je vybavena dostatečným množstvím prospektů a map. Některá informační střediska pracují při veřejných knihovnách, při městských úřadech, v rámci služeb cestovních agentur, v areálech turistických atraktivit apod., rozsah jejich služeb bývá často menší. Malá soukromá informační střediska mají často i specifické označení, což nebývá na úkor kvality služeb.