Úvod > Co chcete dělat? > Vesnická památková zóna Stráž
Památky

Vesnická památková zóna Stráž

Vesnická památková zóna ve Stráži na Chodsku byla prohlášena 22. září 1995 vyhláškou Ministerstva kultury č. 249, o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.
Historické jádro obce Stráž na Chodsku bylo vyhlášeno vesnickou památkovou zónou v roce 1995. Obec je výjimečná výskytem tradičních usedlostí z dob pozdního středověku. Chodská ves "silnicovitého uspořádání" je poprvé v pramenech uváděna roku 1579. Obcí procházela cesta z Domažlic do Bavorska.

Rozsah památkové zóny ve Stráži je vymezen hranicí, která začíná na severu u komunikace p.č. 910/2, vede podél této komunikace, pokračuje podél silnice p.č. 915/1, přechází silnici k p.č. 52, na východě vede podél p.č. 52, 72/1, 70/2, 69/2, obíhá p.č. 871 a 869/3, na jihu přechází komunikaci p.č. 965, obíhá p.č. 842/1, vede podél p.č. 838, 944, 835/1, 74/2, 13, na západě přechází cestu p.č. 838, obíhá p.č. 80, pokračuje podél p.č. 335, 915/1, 836/5, 331/1, 328, přechází cestu p.č. 916/2, 327/2, na severu vede podél p.č. 935, 47, 42, 41/1, 39, 35, 32, 30, 26/2 k výchozímu bodu.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 27. 1. 2021
Vavřineček a kostelík sv. Vavřince v Domažlicích

Vavřineček a kostelík sv. Vavřince v Domažlicích

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Vavřinecké lípy v Domažlicích

Vavřinecké lípy v Domažlicích

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Akvadukt Na Hadrovci u Domažlic

Akvadukt Na Hadrovci u Domažlic

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Pumptracková dráha v Domažlicích

Pumptracková dráha v Domažlicích

Domažlice, Plzeňsko a Český les

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel a restaurace Sokolský dům

Hotel a restaurace Sokolský dům

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Hotel Zlatá včela v Domažlicích

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Domažlice, Plzeňsko a Český les
Viola Domažlice

Viola Domažlice

Domažlice, Plzeňsko a Český les