Úvod > Co chcete dělat? > Stezka Po stopách bitvy u Chlumce
Příroda

Stezka Po stopách bitvy u Chlumce

Oblast kolem Chlumce u Ústí nad Labem se v historii stala dějištěm řady významných bitev. Chlumeckem prošla snad všechna válečná tažení do Čech. Bitvy za vlády Přemyslovců, husitská tažení, vojska za 30leté války, v 7letých válkách, napoleonské války, prusko-rakouské střety i 1. a 2. světová válka.
Oblast na sever od Ústí nad Labem byla přímým dějištěm dvou významných bitev, a to v roce 1126 - vítězství knížete Soběslava I. nad králem Lotharem III. a pak v roce 1813, kde se ve dnech 29. a 30.8. v okolí obcí Chlumec, Přestanov, Stradov, Žandov a Telnice odehrála nejvýznamnější bitva s napoleonskou armádou na území Čech a jedna z nejkrvavějších bitev té doby. Kolem Chlumce se během dvou dnů postupně střetlo na 130 000 vojáků. Francouzská a spojenecká vojska zde nasadila více než tři sta děl. Během dvou dnů padlo a našlo u Chlumce i svůj hrob přes 20 000 vojáků. Následné potyčky vyvrcholily větší bitvou u Varvažova ve dnech 16. a 17.9.1813, kdy vojska gen. H. Colloredo-Mansfelda odrazila útok francouzských vojsk vedených samotným císařem Napoleonem I.

Válečné události roku 1813 zde připomíná řada pomníků a těmito památnými místy vede i žlutě značená historická stezka s 12 zastaveními s informačními tabulemi. Chcete-li poznat dějiště dávných bitev, vydejte se po stopách tažení napoleonských vojsk… Z centra Ústí nad Labem dojedete do Přestanova, kde trasa začíná.


Zastávky historické stezky

1. Ruský pomník – základní kámen pomníku (litinový jehlan se sochou bohyně vítězství Niké a mimochodníkovými lvy) byl položen 29.8.1835 za účasti hlav států, které se podílely na vítězné bitvě 1813 jako spojenci (rakouský císař Ferdinand, ruský car Mikuláš, pruský král Bedřich III.). Pomník byl postaven podle návrhu dvorního rady Pietra Nobileho na paměť pluků generála A. I. Ostermanna-Tolstého (padlo zde 4 000 ruských vojáků).

2. Hromadný hrob – společný hromadný hrob sebraných ostatků téměř 10 000 z celkových více než 20 000 padlých vojáků.

3. Francouzský pomník a juchtová kaple– barokní kaple stojí v ose hlavní bitevní linie, na které ruské dělostřelectvo s gardami pěchoty zastavilo velký tlak Francouzů za cenu obrovských ztrát. Vedle stojící francouzský pomník byl postaven v roce 1911. V sousedním Stradově je další pomník z r. 1843.

4. Kaple Nejsvětější Trojice na Hůrce – trojboká barokní kaple zde byla postavena v letech 1690–1691 na paměť odvrácení moru. Při bitvě zde měl velitelské stanoviště generál D. R. Vandamme.

5. Jubilejní pomník – slavnostně otevřen za účasti představitelů mnoha národů 29.8.1913 ke stému výročí bitvy. Uvnitř výstavka k bitvě.

6. Vandammův pomník – označuje místo zajetí vrchního velitele francouzských oddílů generála Dominika René Vandamma ruskými kozáky.

7. Pruský pomník – novogotický pomník byl postaven v r. 1817 na památku padlých pruských vojáků generála Kleista (podle návrhu architekta a sochaře Karla Friedricha Schinkela).

8. Rakouský pomník – litinový obelisk s plastikou lva, reliéfem poprsí rakouského vojevůdce generála Hieronyma Václava Colloredo-Mansfelda a rakouským orlem, nesoucím oslavný věnec na vrcholu; pochází z roku 1825. Je dílem českého sochaře Václava Prachnera a připomíná odražení útoku Napoleona I. dne 17.9.1813.

9. Kleistův pomník v Nakléřově – byl postaven v r. 1913 ke stému výročí napoleonské bitvy u Chlumce a udělení čestného predikátu „von Nollendorf pruskému generálu Fridrichu Kleistovi. Tudy Kleist přešel hory ze Saska při ústupu od Drážďan a se svými vojáky vpadl do týla sboru francouzského generála Vandamma.

10. Napoleonův kámen – kámen v zemi a poblíž stojící dřevěný kříž připomínají, že zde stál barokní kostel sv. Václava (zbořen r. 1975), z jehož věže měl sám Napoleon dne 17.9.1813 řídit pokus o další vtrhnutí svých vojsk do Čech. Na nedaleké Nakléřovské výšině byla ke stému výročí bitvy postavena Císařská rozhledna, která se po zimní bouři dne 29.1.1944 zřítila.

Pomník bitvy u Chlumce

17.11.
20.11.
Za posledním puchýřem 2022

Za posledním puchýřem 2022

Krupka, Ústecký kraj
5.10.
25.10.
Výstava modelů letadel

Výstava modelů letadel

Teplice, Ústecký kraj
23.10.
Akva-Tera burza Teraristika Ústí

Akva-Tera burza Teraristika Ústí

Ústí nad Labem, Ústecký kraj
20.11.
Akva-Tera burza Teraristika Ústí

Akva-Tera burza Teraristika Ústí

Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Piknik Ústí

Piknik Ústí

Ústí nad Labem-město, Ústecký kraj
Růžový hrádek Krupka

Růžový hrádek Krupka

Krupka, Ústecký kraj
Cup – coffeeup

Cup – coffeeup

Ústí nad Labem, Ústecký kraj