!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Rudá věž smrti v závodu Škoda Ostrov
Památky

Rudá věž smrti v závodu Škoda Ostrov

V Ostrově se nachází Národní kulturní památka poněkud jiného formátu. Je to Věž smrti v areálu bývalé Škodovky, věžovitá stavba určena k drcení a třídění uranové rudy z Jáchymovských dolů, která se stala symbolem utrpení politických vězňů v 50. letech 20. století.

Škoda Ostrov vyráběla trolejbusy pro tuzemský i světový trh. Část areálu však v padesátých letech sloužila jako pracovní tábor pro politické vězně, který byl založen v únoru roku 1951. Rudá věž smrti (nebo zkráceně Věž smrti) byla posledním článkem soukolí nejen těžby a zpracování radioaktivní suroviny, ale především boje proti „třídnímu nepříteli“. V těchto místech otrocky dřela špička našeho národa, inteligence a také kněží, kteří se nesmířili s bolševizací České republiky. V Československu se v padesátých letech ruda nezpracovávala. Pouze se u nás třídila a odvážela k „našemu příteli nejvěrnějšímu" do Sovětskému svazu.

Na Jáchymovsku byla zvlášť nebezpečným pracovištěm tzv. Rudá věž (Věž smrti) – pracoviště lágru ve Vykmanově s krycím označením "L" likvidační. Byl to jeden z nejmenších táborů, stály zde dva baráky pro vězně. Jeden obývali pouze kněží, druhý političtí vězni, kteří se sem dostali za nejrůznější průšvihy na táborech (nejčastěji za pokus o útěk). Ruda se sem svážela ze všech šachet z celé republiky a drtila se ve velkém mlýně. Drtírna byla umístěna do vysoké budovy postavené z červených cihel, Rudé věže. Tady se všichni, kteří tu pracovali (bez ochranných pomůcek), dostávali do bezprostředního styku s radioaktivním materiálem a vdechovali radioaktivní prach, který vítr roznášel i do přilehlého tábora. Čistá rozdrcená ruda se dávala do plechových barelů asi padesát centimetrů vysokých (každý barel musel vážit minimálně 80kg) a ty se skládaly do řad, takzvaných partií, což bylo tak dvě stě padesát, tři sta barelů rudy určitého druhu. Ostatní, méně kvalitní ruda, se volně nakládala na vagóny. Zatímco v uranovém dole se vězeň setkával s přímým zářením pouze tehdy, když narazil na rudnou žílu, zde byl vystaven záření i při pobytu mimo pracoviště. Člověk zde byl pouze číslem čekajícím na odepsání. V táboře pracovalo asi 300 vězňů.

Nejznámějším z "muklů" (Mužů Určených K Likvidaci) byl akademický sochař Jaroslav Šlezinger, který vedle dřívějšího bohatého díla vytvořil také sousoší na průčelí Domu kultury v Ostrově a zároveň, ale potají, Křížovou cestu, která je umístěna v kapli sv. Floriána. Tábor fungoval až do roku 1956, přeživší "otroci" pak byli odvezeni do jiných věznic.

Věž smrti najdete poblíž silnice spojující města Ostrov a Jáchymov, katastrálně v obci Dolní Žďár.

Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí

Pension Nataliya

Pension Nataliya

Ostrov, Západočeské lázně
Honour and Grace Hotel

Honour and Grace Hotel

Ostrov, Západočeské lázně
Patisserie na Staráku

Patisserie na Staráku

Ostrov, Západočeské lázně