Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Království u Grygova
Příroda

Přírodní rezervace Království u Grygova

V Olomouckém okrese se nachází přírodní rezervace s pohádkovým názvem Království. V tomto chráněném lužním lese můžete pozorovat přírodě blízké ekosystémy s výskytem typických a vzácných druhů rostlin a živočichů. S příchodem jara lesem voní česnek medvědí.
Přírodní rezervace se nachází mezi obcemi Krčmaň, Grygorov a Brodek u Přerova nedaleko řeky Moravy. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině. Druhově bohatá společenstva nížinných listnatých lesů v nivě řeky Moravy, typická pro stanoviště ovlivněná vysokou hladinou podzemní vody, jsou kombinací tvrdého luhu s lipovými a březovými doubravami a olšinami s bohatou flórou a faunou.

Lesní komplex Království u Grygova je historickým majetkem města Olomouce. První dochované záznamy o nabytí lesního majetku jsou kolem roku 1267, kdy král Přemysl Otakar II. daroval městu pozemky s lesem u Grygova (odtud pochází název lesa Království), další lesy město získalo darem od krále Václava III. roku 1306. Roku 1352 město Olomouc získalo většinu lesů v katastrálním území Grygov výměnou za vesnici Majetín a doplatek 30 hřiven stříbra.

V jarním období v podrostu převládají sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, dymnivka dutá, křivatec žlutý, prvosenka vyšší, kyčelnice žláznatá a hvězdnatec zubatý, později dominuje česnek medvědí. Z kriticky ohrožených obojživelníků zde žije například čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená. Hnízdí tu přes 63 druhů ptáků, z těch ohrožených pak krahujec obecný, krutihlav obecný nebo žluva hajní.

Zajímavostí je památný strom „Královský dub“, který roste nedaleko železniční trati a je starý 460 let.
Poutní kostel v Dubu nad Moravou

Poutní kostel v Dubu nad Moravou

Dub nad Moravou, Olomoucký kraj
Zvonkohra v Brodku u Přerova

Zvonkohra v Brodku u Přerova

Brodek u Přerova, Olomoucký kraj
Virtuální realita v Olomouci

Virtuální realita v Olomouci

Velký Týnec, Olomoucký kraj
Galerie železných soch v Citově

Galerie železných soch v Citově

Citov, Olomoucký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Grill Pub Pod Lipami

Grill Pub Pod Lipami

Olomouc, Olomoucký kraj
Hesperia Hotel Olomouc

Hesperia Hotel Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj
Cukrárna Ollies v Olomouci a Ostravě

Cukrárna Ollies v Olomouci a Ostravě

Olomouc, Olomoucký kraj
Hotel Lafayette Olomouc

Hotel Lafayette Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj