Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Bílá skála

Přírodní památka Bílá skála

Příroda
Tento výrazný krajinotvorný prvek s charakteristickým skalním defilé vltavského svahu je významný zejména z hlediska geologického a paleontologického. Bílá skála představuje souvislý profil prvohorních ordovických hornin.
Na území se vyskytují černé břidlice, křemence, pískovce a jílovce. Křemence se zde dokonce těžily do začátku 20. století a využívaly se při stavbách cest či silnic. Jílovce se naopak využívaly v cihlářství.

Ke zvláště chráněným druhům, vyskytujícím se v přírodní památce, patří bělozářka liliovitá, hvězdnice zlatovlásek, jeřáb dubolistý, dále otakárek fenyklový, ještěrka obecná, slepýš křehký a rorýs obecný.

Název přírodní památky – Bílá skála – je inspirován historickým románem Lovci mamutů od Eduarda Štorcha.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019