Úvod > Co chcete dělat? > Novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině
Památky

Novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině

Obec se prvně připomíná r. 1141 v majetku olomoucké kapituly. Kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího gotického kostela, zasvěceného sv. Anně – zachováno středověké jádro (zdivo hlavní a příčné lodi, presbytáře).
Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo poč. 16. století, roku 1605 byl kostel renesančně upraven – byla zaklenuta loď kostela (část dnešní klenby u vítězného oblouku), byla přistavěna sakristie a tzv. německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala (zbořena r. 1857).

Od roku 1637 se ze širokého okolí konaly ke kostelu pouti k údajně zázračné soše Panny Marie Cholinské. V době třicetileté války byl r. 1643 kostel zpustošen švédskými vojsky, roku 1661 byly provedeny jen nejnutnější opravy. 

V letech 1859 – 1862 byl kostel novogoticky  přestavěn (stavitel Vincenc Vodička). Při přestavbě byla nově zaklenuta loď, přistavěna boční kaple a věž s kaplovým a schodišťovým útvarem po bocích, také byly sjednoceny fasády. Nově vysvěcen byl kostel roku 1867. Kostelní areál je ohrazen zajímavě zvlněnou barokní zdí. Kostel vč. ohradní zdi, márnice a také budova fary (z r. 1733) patří od roku 1958 mezi chráněné památky ČR.

Ubytování a restaurace v okolí

Automat na rajčata v Haňovicích

Automat na rajčata v Haňovicích

Haňovice, Olomoucký kraj
Resort Sobáčov

Resort Sobáčov

Mladeč, Olomoucký kraj
Pivovar Jadrníček v Náměšti na Hané

Pivovar Jadrníček v Náměšti na Hané

Náměšť na Hané, Olomoucký kraj