Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Čertoryje v Bílých Karpatech

Národní přírodní rezervace Čertoryje v Bílých Karpatech

Příroda
Jedním z nejcennějších území z celé CHKO Bílé Karpaty jsou právě louky Čertoryje, které byly vyhlášeny v roce 1987 Národní přírodní rezervací.
Jsou to nejrozsáhlejší  květnaté  bělokarpatské  louky, kde se stýkají fenomeny panons ké, hercinské i karpatské fauny a flory s vysokým  zastoupením  kriticky  ohrožených druhů rostlin, především orchidejí.  Roztroušené stromy- duby, lípy,  břeky  a další  vytvářejí  dojem  rozsáhlého anglického parku. Místy se objevují i prameniště a mokřady s vegetací suchopýrů. Výměra rezervace s ochranným pásmem je téměř 800 ha  a nadmořská  výška  350 – 520.

 V rezervaci bylo zjištěno přes 500 druhů vyšších rostlin, z toho je 50 druhů zákonem chráněných. Rozkvétá zde 22 převážně lučních orchidejí. Čertoryje tímto patří k nejbohatším loukám Evropy (na  ploše 24m2 roste až  110  různých  rostlinných  druhů). Mezi významné druhy patří např. tořič čmelákovitý (Ophrys fuciflora), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), rudohlávek jehlancový, střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kosatec trávovitý (Iris graminea) či k. pestrý (I. variegata).

Na jaře 2018 došlo v rezervaci k nevyčíslitelné škodě, to když neznámý pachatel vyryl poslední trs vzácné žluté orchideje střevíčníku pantoflíčku. Přitom je o orchidejích je totiž známo, že se při přesazení v naprosté většině případů už neuchytí. Střevíčník pantoflíček patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Roste na vápenitých půdách.
Celý popis
Naposledy změněno: 7. 10. 2019