Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Čertoryje v Bílých Karpatech
Příroda

Národní přírodní rezervace Čertoryje v Bílých Karpatech

Jedním z nejcennějších území z celé CHKO Bílé Karpaty jsou právě louky Čertoryje, které byly vyhlášeny v roce 1987 Národní přírodní rezervací.
Jsou to nejrozsáhlejší  květnaté  bělokarpatské  louky, kde se stýkají fenomeny panons ké, hercinské i karpatské fauny a flory s vysokým  zastoupením  kriticky  ohrožených druhů rostlin, především orchidejí.  Roztroušené stromy- duby, lípy,  břeky  a další  vytvářejí  dojem  rozsáhlého anglického parku. Místy se objevují i prameniště a mokřady s vegetací suchopýrů. Výměra rezervace s ochranným pásmem je téměř 800 ha  a nadmořská  výška  350 – 520.

 V rezervaci bylo zjištěno přes 500 druhů vyšších rostlin, z toho je 50 druhů zákonem chráněných. Rozkvétá zde 22 převážně lučních orchidejí. Čertoryje tímto patří k nejbohatším loukám Evropy (na  ploše 24m2 roste až  110  různých  rostlinných  druhů). Mezi významné druhy patří např. tořič čmelákovitý (Ophrys fuciflora), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), rudohlávek jehlancový, střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kosatec trávovitý (Iris graminea) či k. pestrý (I. variegata).

Na jaře 2018 došlo v rezervaci k nevyčíslitelné škodě, to když neznámý pachatel vyryl poslední trs vzácné žluté orchideje střevíčníku pantoflíčku. Přitom je o orchidejích je totiž známo, že se při přesazení v naprosté většině případů už neuchytí. Střevíčník pantoflíček patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Roste na vápenitých půdách.
Zobrazit více
23.10.
Vojenský den ve Strážnici

Vojenský den ve Strážnici

Strážnice, Jižní Morava
27.11.
28.11.
Radujme se, veselme se ve Strážnici

Radujme se, veselme se ve Strážnici

Strážnice, Jižní Morava
8.6.
31.10.
Lego výstava ve Veselí nad Moravou

Lego výstava ve Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou, Jižní Morava
13.11.
Bzenecké svatomartinské slavnosti

Bzenecké svatomartinské slavnosti

Bzenec, Jižní Morava