Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum silnic ve Vikýřovicích – stálá silniční expozice
Kultura

Muzeum silnic ve Vikýřovicích – stálá silniční expozice

Stálá expozice, zachycující vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní moderní silnice, kde je možné vidět nespočet historických map, dobových dokumentů nebo vzácných fotografií.

Via est Vita

Najdete tu také výjimečnou sbírku služebních a firemních odznaků a medailí, stejně jako zrekonstruované silniční saně, bryčku, kololis či panorama s výjevem ze života cestáře.

V interaktivní části expozice lze zhlédnout několik zajímavých dokumentů z historie výstavby silnic a dálnic. Ve venkovní expozici se pak nachází historické silniční mechanizmy a ocelové příhradové mosty.

Po stopách bratří Kleinů

Rok 2013 byl ve znamení 2. etapy rekonstrukce objektu Muzea silnic a instalace nové stálé muzejní expozice věnované životu a dílu bratří Kleinů. Od prvních podnikatelských krůčků v  1. polovině 19. století, přes úpravy zámeckého parku v Lednici až ke stavbám řady státních a zemských silnic, byla jejich činnost od poloviny 19. století zaměřena hlavně nastavbu železničních tratí. Pracovali mj. na stavbě Ferdinandovy Severní dráhy (část tratě z Vídně do Brna a úsek z Břeclavi do Přerova a Olomouce) i na výstavbě Severní státní dráhy z Brna a Olomouce do Prahy a k  saské hranici. Na horské trati přes Semmeringský průsmykna Jižní dráze z Vídně do Terstu stavěli dva nejobtížnější úseky včetně vrcholového tunelu.

S koupí vízmberského panství roku 1844 získali nejen zámky Vízmberk a Sobotín, ale také železárny v Sobotíně a Rejhoticích. Vybudovali závody v Petrově a ve Štěpánově u Olomouce - produkce jejich železářských podniků v 60. letech 19. století byla druhou největší na Moravě, ve výrobě kolejnic pak byly jejich železárny třetí v monarchii. Od  70. let 19. století byl výrobní sortiment zaměřen na výrobu železničních a silničních mostů, dodávky technologických zařízení dolů, hutí, strojíren a dalších průmyslových podniků i výrobu parních strojů.

Koncem 19. století nastal pro železárny úpadek, který s výkyvy pokračoval až do úplného ukončení výroby před první světovou válkou.

Z historie a současnosti našich silničních mostů

 Instalací další muzejní expozice v  1. polovině roku 2014 nabídka stálých expozic v nově rekonstruovaných prostorách Muzea silnic ve Vikýřovicích pokračuje. Lidé od nepaměti častotíhnou k tomu, co je spojuje – most je proto předmětem mnoha sympatií. Skutečný spojovací článek cest a silnic, břehů potoků a řek je také symbolem spojení lidských osudů. Pro početné obdivovatele našich silničních mostů je připravena řada zajímavých exponátů – různé části kamenných, dřevěných, železných i železobetonových mostů (klenáky, piloty, ložiska, zábradlí apod.). Naše známé i méně známé mosty se objeví na dobových pohlednicích a fotografiích, na pamětních mincích, medailích a známkách. Řadu mostů představují v jejich trojrozměrné podobě zapůjčené modely.

Mosty jsou také častým námětem řady vystavenýchvýtvarných děl - grafických listů a obrazů z poloviny 19. století i z tvorby současných umělců. Zajímavé exponáty pomohou objasnit řadu technických pojmů z oblasti výstavby mostů, představena budou „nej“ silničních mostů našich, evropských i světových.

Ubytování a restaurace v okolí

Paleo BEZva pekárna v Šumperku

Paleo BEZva pekárna v Šumperku

Šumperk, Olomoucký kraj
Restaurace Arte v Šumperku

Restaurace Arte v Šumperku

Šumperk, Olomoucký kraj
Hotel Elegance v centru Šumperka

Hotel Elegance v centru Šumperka

Šumperk, Olomoucký kraj
Sport relax a wellness v Šumperku

Sport relax a wellness v Šumperku

Šumperk, Olomoucký kraj