Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Mladoboleslavska se sídlem na hradě v Mladé Boleslavi
Muzeum Mladoboleslavska se sídlem na hradě v Mladé Boleslavi
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Muzeum Mladoboleslavska se sídlem na hradě v Mladé Boleslavi

V historickém centru Mladé Boleslavi se nachází hrad, který stojí na místě rozsáhlého hradiště, které bylo v 11. až 12. století správním i obchodním centrem celého Pojizeří. Gotický hrad tu nechal po roce 1320 postavit významný český šlechtický rod, páni z Michalovic, jako své rodové sídlo.

Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Zajímavostí hradu je zvláštní úzký otvor u hradeb, jehož účel je neznámý.

Po třicetileté válce se hrad dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině 18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, byl zde až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum, které zde sídlí dodnes.

Stálé expozice muzea jsou zaměřeny na minulost Mladé Boleslavi i okolí. Kde bylo nejstarší osídlení, jak se místní vypořádávali s válečnými konflikty, jak pracovala barokní sochařská dílna Jelínků či jak se dříve žilo v dobách slavnostních i všedních – to vše se dozvíte v expozičních prostorách. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.


Expozice Muzeum Mladoboleslavska

Čepce, šátky, pleny – lidový mladoboleslavský kroj netradičně

Nepostradatelnou součástí tradičního ženského lidového oděvu jsou rozmanité pokrývky hlavy, které symbolizovaly nejen sociální postavení svých nositelek. Na Mladoboleslavsku ženy nejčastěji nosily bohatě zdobené čepce, jejichž rozsáhlý soubor je uložen ve sbírkách mladoboleslavského muzea.
 

Venkov v proměnách času

Muzejní expozice přibližuje život na vesnici a v menších městech našeho regionu v 19. a v 1. polovině 20. století. Jednotlivé části se věnují venkovskému domu, samosprávě  i slavnostem a zábavám, které střídaly všední dny vyplněné běžnou prací. Důležitým centrem mnoha pro obec významných společenských událostí býval místní hostinec, tak i muzejní expozice náznakově ukazuje hostinský interiér. Připomenut je i rozvoj dopravy, především železniční. Poslední část expozice je věnována některým tradičním řemeslům – ševcovství, krejčovství  – i zcela specifickému pletařství z orobince, až do 20. století rozšířenému v Bakově.
 

Barokní dílna rodiny Jelínků

Rodinný sochařský ateliér Jelínků, sídlící v nedalekých Kosmonosích, zde pracoval od sedmdesátých let 17. století nepřetržitě až do počátku 19. století. Osobitá díla jelínkovské dílny najdeme nejen na Mladoboleslavsku, ale i na Jičínsku, Semilsku, Turnovsku či Liberecku.


Muzeum Mladoboleslavska
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2015 – III. místo v kategorii Muzejní počin roku 2015 – za projekt „Letecké muzeum Metoděje Vlacha“

4.10.
Neobyčejné příběhy – Uhlíkovi krásné karoserie

Neobyčejné příběhy – Uhlíkovi krásné karoserie

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
10.10.
Chinaski

Chinaski

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
11.10.
Neobyčejné příběhy – Prvních 100 let kola v Čechách

Neobyčejné příběhy – Prvních 100 let kola v Čechách

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
17.10.
18.10.
Dětské odpoledne – Jak vzniká auto

Dětské odpoledne – Jak vzniká auto

Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel U Hradu

Hotel U Hradu

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Kavárna V břiše velryby – na kávu i na film

Kavárna V břiše velryby – na kávu i na film

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Café Svět v Mladé Boleslavi

Café Svět v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav, Středočeský kraj
Hotel La Romantica

Hotel La Romantica

Mladá Boleslav, Středočeský kraj