Úvod > Co chcete dělat? > Kostel svatého Karla Boromejského v Písku na půdorysu šesticípé hvězdy
Památky

Kostel svatého Karla Boromejského v Písku na půdorysu šesticípé hvězdy

Neobvyklý moderní kostel zasvěcený sv. Karlu Boromejskému najdete v Písku, v městské části Hradiště. Stojí zde od roku 2000 a byl postaven podle projektu Pavla Veřtáta. Půdorys svatyně tvoří šesticípá hvězda. Jde o zatím jediný katolický kostel na jihu Čech, který byl postaven po roce 1989.
Architekt Pavel Veřtát zvolil pro nový kostel neobvyklý půdorys šesticípé hvězdy. Ta je krásně viditelná i zevnitř budovy, ve střední části stopu.

Mobiliář kostela tvoří několik uměleckých děl. V kněžišti je umístěna drobná dřevěná plastika Panny Marie věnovaná děkanem Jiranem. V lodi je po levé straně zavěšen na plátně malovaný obraz patrona kostela sv. Karla Boromejského, vytvořený roku 2000 malířem Ottou Slunéčkem. Naproti němu, na pravou stranu kostelíka, byla umístěna reliéfní plastika Vzkříšení Lazara, kterou zhotovil sochař Karel Stádník.

Vznik kostela je spojen s píseckým farářem Josef Jiran, který se vrátil z emigrace z Německa. K němu přijel na návštěvu jeho bývalý farník Karl Eckert z Wilhelmsfeldu a tolik jej písecké předměstí zaujalo, že se rozhodl stavbu financovat ze svých vlastních peněz. Pozemky pro stavbu věnovaly místní obyvatelé. Kostel byl dokončen za pouhých sedm měsíců od poklepání základního kamene.

Písecký Kostel sv. Karla Boromejského v Cihlářské ulici je možné navštívit každou středu odpoledne, kdy se v něm konají bohoslužby.

Ubytování a restaurace v okolí