Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí
Památky

Kostel sv. Šimona a Judy ve Štětí

Pozdně barokní kostel nahradil ve Štětí starší stavbu z roku 1626, zničenou chodem ledů roku 1784. I ta měla předchůdce neznámého založení. Umístění na štěrkopískové terase nízko nad Labem přináší opakovaná poškození vodou (zatím naposledy 2002).
Původní podobu kostela a jeho případné přestavby nejsou známy.  Snad vyhořel v první  polovině 15. století, snad za husitských válek, a rekonstruován ze dřeva prý byl k roku 1452 ). Kolem kostela se rozkládal hřbitůvek a v blízkosti stála i fara. Celá tehdejší osada spolu s kostelem ležela v labském záplavovém území a proto ji často ohrožovaly povodně.

Jedna z největších vodních katastrof v únoru r. 1784 zničila starý kostelík s farou a postiženo bylo i 72 obytných domů. Z původního kostela přečkala přírodní kalamitu asi pouze věž zvonice, vyzděná z opukových kvádrů.

Hned v létě po zničující povodni, roku 1784 , byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu za přítomnosti patronky kostela Marie Ludmily, kněžny z Lobkowicz. Po dokončené obnově kostela v r. 1785 v pozdně barokním slohu, jak je známý doposud, jej později v r. 1930 jedenkrát restauroval architekt Jaroslav Major z Prahy. 

Fara spolu s chrámem jsou nejstarší budovy ve městě a představují významný historický komplex.

Ubytování a restaurace v okolí

Zámecká restaurace Roudnice nad Labem

Zámecká restaurace Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Ústecký kraj
Hotel Koruna Roudnice nad Labem

Hotel Koruna Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Ústecký kraj
Restaurace a Bar Monaco Roudnice nad Labem

Restaurace a Bar Monaco Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem, Ústecký kraj
Hotel Magnolia

Hotel Magnolia

Roudnice nad Labem, Ústecký kraj