Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě

Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě

Památky
Přímo v Železném Brodě, v areálu bývalého hřbitova, se nachází kostel svatého Jakuba Většího. Jeho areál sestává z vlastní kostelní budovy, roubené zvonice, kostnice napojené na zeď později zrušeného hřbitova, a z několika barokních soch.
Kostel sv. Jakuba Většího v Železném Brodě byl přestavěn roku 1762 ze staršího kamenného kostela. Od 18. století se podoba kostelního areálu již podstatně nezměnila. Interiér kostela je barokní a rokokový, s výjimkou hlavního oltáře z třicátých let dvacátého století a gotické Piety. Zajímavá nástropní malba v presbytáři znázorňuje svatou rodinu v člunu na moři. Součástí oltáře jsou obrazy českých světců sv. Vojtěcha, sv. Zdislavy, sv. Anežky a sv. Prokopa.

Za kostelem stojí zděná osmiboká kostnice. Nad vchodem visí plastický dvouznak, obdobný onomu nad hlavním chrámovým portálem. Potvrzuje stavební souvislost kostela s kostnicí jež byla zřízena roku 1765. Jednoposchoďová farní budova byla postavena - jako snad první zděný dům v městečku - roku 1723, péčí hraběte Albrechta Des Fours.

Pod kostelem je hrobka stavebníků kostela, Karla Josefa Des Fours, pohřbeného zde roku 1775 a jeho manželky Karoliny Colony z Velsu r. 1768. Z kostelního návrší vede dolů na Malé náměstí nově upravené schodiště, které je zdobené pozdně barokními sochami - sv. Jan Nepomucký, Immaculata - Panna Marie Neposkvrněného početí a sv. Anna s Pannou Marií. Za kostelem nedaleko sakristie je umístěn tesaný pískovcový smírčí kříž. Do areálu kostela je bezbariérový přístup.

Dřevěná zvonice z roku 1761 je situována na hraně kostelního návrší. Na zděné podezdívce je posazen dvojitý trámový rošt pro dva téměř nezávislé štenýřové hranoly.  Od roku 2009 jsou v interiétu zavěšeny tři nové zvony - sv. Jakub , Panna Maria Bolestná a sv. Václav.
Celý popis
Naposledy změněno: 4. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí