Úvod > Co chcete dělat? > Klášter servitů s kostelem sv. Petra a Pavla v Nových Hradech
Památky

Klášter servitů s kostelem sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech, dříve Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů, plní funkci duchovního a kulturního centra novohradského regionu. Klášter byl zbudován v sousedství novohradského kostela sv. Petra a Pavla z iniciativy místní šlechtické rodiny Buquoy.
V roce 1677 přivedl hrabě Ferdinand Buquoy do Nových Hradů řeholníky servitského řádu, zvaných též služebníci Mariini. V následujícím roce byla zahájena stavba raně barokního kláštera, který byl kompletně dokončen v roce 1686. První písemná zmínka o farním kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech pochází z roku 1284. Dnešní kostel je však o 300 let mladší. Nové Hrady byly totiž r. 1425 zničeny Tábority. Se stavbou dnešního kostela se mohlo začít až někdy po r. 1500 a teprve r. 1590 byla svatyně v pozdně gotickém stylu dokončena. Tím se jedná o poslední ucelené gotické dílo v Čechách, které si zasluhuje uznání. Pouze věž, která byla r. 1607 zasažena bleskem, byla zvýšena o jedno poschodí v renesančním slohu.

Klášter je otevřený pro všechny lidi, které spojuje touha po pozitivních lidských hodnotách. Novohradský klášter organizuje rozličné kulturní a vzdělávací programy, mezi něž patří tvořivé dílny, keramický kroužek, činnost klubu maminek, klášterní školičky Immanuel, prohlídky, koncerty, výstavy, přednášky či výuka cizích jazyků.

Ubytování a restaurace v okolí

Apatyka Café

Apatyka Café

Nové Hrady, Jihočeský kraj
Kavárna Kousek v Nových Hradech

Kavárna Kousek v Nových Hradech

Nové Hrady, Jihočeský kraj
Residence Terčino údolí

Residence Terčino údolí

Nové Hrady, Jihočeský kraj