Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Klášter Teplá
Památky

Klášter Teplá

Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech, leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Prohlédnete si zde historické interiéry s rozsáhlou knihovnu, součástí expozice je kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století.
Na řece Teplé, v Tepelské vrchovině na západě Čech leží nedaleko Mariánských Lázní město a klášter Teplá. Proslulý premonstrátský klášter založil v roce 1193 český velmož, blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Rozlehlému klášternímu areálu vévodí monumentální románsko-gotická stavba Kostela Zvěstování Páně z let 1193 – 1232, jedna z nejstarších neobvykle zachovaných památek na našem území s cenným barokním inventářem. V severní kapli klášterního kostela jsou uloženy ostatky blahoslaveného Hroznaty

Na přelomu 17. a 18. století byl klášter přestavěn do barokní podoby pod vedením stavitele a architekta Kryštofa Dientzenhofera. Období rozkvětu zažil klášter na přelomu 19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Pozemková reforma po vzniku Československa a následně nacistická okupace klášter hospodářsky podlomily. V roce 1950 byl, stejně jako další kláštery u nás, uzavřen a sloužil 28 let jako kasárna Československé lidové armády. Pouze kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. Teprve v roce 1990 byl klášter, těžce poškozený mnohaletým zanedbáváním, navrácen řádu premonstrátů. Od té doby klášter prošel řadou úspěšných rekonstrukcí. V roce 2008 byl Klášter Teplá prohlášen národní kulturní památkou.

V kostele jsou pravidelné bohoslužby, objekt je přístupný turistům k prohlídkám, konají se zde koncerty, výstavy a další kulturní akce. Kromě prohlídek klášterních interiérů je možné  projít se rozhlehlým klášterním parkem, založeném v anglickém stylu na začátku 20. století. Po cestě okolo rybníka natrefíte na malou Lurdskou jeskyňku, nebo na moderní křížovou cestu, vytvořenou v roce 2016 sochařem Václavem Gaťaříkem. 
Areál kláštera je otevřen denně od 6:00 do 21:00 hodin. Po tuto dobu je volně přístupný park a venkovní prostory celého areálu. 

Kromě Duchovní správy, kterou zde vykonává premonstrátská komunita, klášter nabízí veřejnosti širokou škálu možností volnočasového vyžití. Tyto aktivity probíhají v rámci Návštěvního provozu kláštera a ze strany Hroznatovy akademie, kulturně vzdělávacího centra. 
 

Duchovní správa  

Pravidelná mše svatá se koná
Po – pá 7.30 hod. v konventní kapii 
So 15.30 hod. v konventní kapli
Ne 10.00 hod. v kostele

Návštěvníci mají také možnost zúčastnit se dalších bohoslužeb nebo duchovních cvičení, po dohodě je možné uspořádat bohoslužbu pro skupinu poutníků. Tepelští premonstráti spravují také řadu farností v západních Čechách.
 

Návštěvní provoz

Prohlídka s průvodcem zahrnuje malý a velký muzejní sál, kde jsou vystaveny předměty, doplňující výklad o historii a současnosti kláštera, galerii, obsahující mimo jiné sbírku portrétů všech opatů kláštera, čítárnu, pracovnu knihovníka a knihovnu (ta je se svými 100 000 svazky druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách).

Mimo dobu konání bohoslužeb mohou turisté při prohlídce navštívit i kostel. Prohlídky se konají v českém, nebo v německém jazyce, k dispozici jsou tištěné texty v dalších jazycích. Termín prohlídky doporučujeme předem telefonicky rezervovat.


Hroznatova akademie – kulturně vzdělávací centrum

Druhý prohlídkový okruh kláštera je nazvaný „Život v barokním klášteře“. V doprovodu průvodce – animátora zde návštěvníci zhlédnou obytné barokní prostory kláštera: křížovou chodbu, celu řeholníka, historickou učebnu, jídelnu, kapitulní síň, Modrý sál a část opatského bytu a suterénní prostory. Získají tak vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov a o životě klášterní komunity v minulosti a dnes.

Hroznatova akademie nabízí na objednávku také další prohlídky, např. prohlídku barokního štolového systému v nejhlubším podzemí kláštera, která je zaměřená na vodohospodářství, barokní kanalizační a drenážní systém. Dále je možná prohlídka kláštera pro malé dobrodruhy – prohlídka pro děti – která se odehrává v klášterním sklepení a je doplněna zábavnou hrou – rébusem "Výprava za klášterním pokladem“. Podrobné informace a rezervace na tel. 353 394 463.

V době hlavní návštěvní sezóny od 1. 5. do 30. 9. je přístupná stálá expozice archeologických nálezů a "Vodní svět", prezentující mlýnské technologie pomocí interaktivních modelů. Venkovní modely jsou poháněny vodou. K vidění je Francisova vodní turbína z roku 1929.
 

Další aktivity Hroznatovy akademie:

Rozsáhlé barokní křídlo kláštera, kde v současnosti Hroznatova akademie působí, bylo vystavěno na přelomu 17. a 18. století Kryštofem Dientzenhoferem. V letech 2009–2015 prošlo náročnou rekonstrukcí díky masivní finanční podpoře ze strany Integrovaného operačního programu Evropské unie a bylo zde založeno kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie. Cílem tohoto centra je prezentovat veřejnosti místo, ve kterém sídlí, jeho historii, a nabídnout zajímavé aktivity všem nadšencům, zejména těm z regionu. Mezi základní aktivity patří vzdělávací programy pro školy, tvořivé dílny, výstavy, koncerty atd.
 

Ubytování v klášteře Teplá

V klášteře se můžete také ubytovat. Hotel v klášteře Teplá je ideálním místem pro pořádání duchovních regenerací a duchovních cvičení, ale i odborné semináře, školení, konference či studijní pobyty. V areálu kláštera se nachází historický park s rybníkem a křížovou cestou.

V klášterním rybníku se můžete pokusit chytit rybu, kterou vám potom rádi připraví v klášterní kuchyni. Za klášterní zdí začíná devítijamkové golfové hřiště, kde si přijdou na své jak pokročilí hráči, tak i začátečníci. Před hotelem prochází několik značených cyklistických stezek, které jsou rovněž vhodné pro in-line bruslení.

Klášter premonstrátů Teplá

Klášter premonstrátů Teplá

Aktuality

Podzimní a zimní prohlídky kláštera Teplá

Vydejte se na prohlídku tepelského kláštera Premonstrátů i v zimním období.
Teplá, Karlovarský kraj

Bezdružické parní léto 2024

I v letošním roce se chystá oblíbená akce Bezdružické parní léto.
Bezdružice, Plzeňský kraj

Pálení čarodějnic u hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních

Setkání lidí a dětí, sochařsko pohádkový ráj u hotelu Krakonoš.
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Fotím, co mě baví

Výstava fotografií.
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Klub výtvarníků Mariánské Lázně

Výstava děl mariánskolázeňských umělců.
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Hravé tóny klarinetů

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pod vedením Radka Baboráka zahraje díla A. Reichy, F. V. Kramáře a C. Czerného . Jako sólisti se představí Petr Michalec a Kamil Tichota.
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Michael Barenboim a ZSO

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pod vedením Radka Baboráka zahraje díla A. Dvořáka. Jako sólista se představí Michael Barenboim (housle).
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Svatováclavský koncert

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pod vedením Radka Baboráka zahraje díla J. K. Vaňhala, F. A. Růžičky a M. Boka . Jako sólisti se představí Radek Baborák a Michal Mikulenka (lesní roh).
Mariánské Lázně, Karlovarský kraj

Hroznatova akademie v Teplé

Kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie působí v prostorách jižního křídla kláštera, které v letech 2012-2015 prodělalo rozsáhlou rekonstrukci. Jeho cílem je prezentovat veřejnosti místo, ve kterém sídlí a jeho historii, a nabídnout zajímavé aktivity všem, zejména z regionu.
Teplá, Karlovarský kraj

Davidova stezka v Teplé

Davidova stezka je naučná stezka v okrese Karlovy Vary věnovaná odkazu zdejšího rodáka, významného vědce, geodeta a astronoma, Aloise Martina Davida.
Teplá, Karlovarský kraj

Golf Klub Klášter Teplá

Golfový areál v Teplé se rozkládá v krásném prostředí Slavkovského lesa.
Teplá, Karlovarský kraj

Barokní kaple Nejsvětější Trojice v Teplé

Osmiboká centrální budova se dvěma řadami oken s jehlancovou střechou a sloupkovou lucernou byla postavena na místě špitálního kostela v letech 1692-1699 Kryštofem Dienzenhoferem.
Teplá, Karlovarský kraj

Trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně

Romantická trať z Karlových Varů do Mariánských Lázní slouží veřejnosti už od roku 1898. Trať označená v jízdním řádu číslem 149 je dlouhá 53 kilometrů a vede z velké části chráněnou oblastí Slavkovský les.
Teplá, Karlovarský kraj

Stará radnice a renesanční budova s mansardovou střechou v Teplé

Obě budovy patří k nejcennějším ve městě.
Teplá, Karlovarský kraj

Betlémský rybník

Přírodní koupaliště Betlém je pozoruhodné nejen pro své přitažlivé jméno, ale leží v příjemném prostředí nedaleko kláštera Teplá. Okolí rybníka je vhodné pro pěší turistiku a cykloturstiku. Milovníky přírodního koupání potěší především travnatá a písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.
Teplá, Karlovarský kraj

Barokní kostel sv. Jiljí v Teplé

Kostel dominuje celému městečku, dělí náměstí na severní a jižní část.
Teplá, Karlovarský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Klášter Teplá

Hotel, který byl po rekonstrukci původní budovy uveden do provozu v roce 1993 je umístěn v komplexu historických budov kláštera premonstrátů v klidném, tichém prostředí, jehož součástí je park s rybníkem. Jedná se o nevšední formu ubytování v 800 let starém klášteře.
Teplá, Karlovarský kraj

Kemp Relax Betlém Teplá

Kempu Relax nedaleko obce Teplá u Mariánských Lázní nabízí svým návštěvníkům ubytování v chatkách, ve dvou apartmánech, v bytě 3+1 a stanech, s možností parkování i karavanů a obytných vozů pro než jsou připraveny elektrické přípojky.
Teplá, Karlovarský kraj

Zámek Vidžín

Zámek Vidžín nabízí ubytování v barokní budově a v chatkách určené pro dětské tábory a skupiny .
Úterý, Plzeňský kraj

Údolí Volavek – přírodní centrum

Přijďte si odpočinout do čisté, nedotčené přírody v přírodním centru Údolí Volavek.
Bezdružice, Plzeňský kraj

Hostinec U Pejska a kočičky

Restaurace s tradiční českou kuchyní, velkým množstvím piv a vín, k čemuž nechybí také originální atmosféra.
Zádub-Závišín, Karlovarský kraj

Penzion U Derků v Úterý

Užít si neopakovatelnou atmosféru těsného propojení historií dýchajícího města s panenskou přírodou můžete v Penzionu U Derků, který nabízí příjemné a stylové ubytování v malebném městečku Úterý v západních Čechách.
Úterý, Plzeňský kraj

Café Kryštof Harant

Eva Fichtlová v 19 letech v kufru auta emigrovala do Itálie. Pracovala v restauracích v Toskánsku a po návratu pomáhala italským firmám z gastra proniknout na český trh, pak ale kvůli mateřství emigrovala z Prahy na venkov, do domku v Dolních Polžicích.
Bezdružice, Plzeňský kraj

Glamping v domku Silverboy uprostřed přírody

Na kopci, uprostřed luk, v zapomenuté krajině na západě Čech stojí soběstačný domek Silverboy. Odpočiňte si zde, v naprostém tichu a daleko od všeho – a přitom se vším komfortem moderního světa.
Toužim, Karlovarský kraj