Úvod > Co chcete dělat? > Dětská psychiatrická nemocnice Opařany - komentované prohlídky historických interiérů nemocnice

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany - komentované prohlídky historických interiérů nemocnice

Památky
Prohlídka kulturních památek v areálu a některých vybraných prostor v nemocnici včetně barokního refektáře a malého muzea.
Opařany jsou v nejstarších záznamech připomínány jako tvrz s pivovarem, kterou koupil v r. 1268 Přemysl Otakar II. Od pražského  arcibiskupa Jana III. Po té následovaly další rody, které Opařany vlastnily a přebudovávaly.  Za válek  husitských patřily přechodně k Táboru. Historická jména Vít ml. ze Rzavého, Anna Chrtová z Dlouhé vsi, Jan Vitte z Lilienthalu, Anna Hozlauerová z Kalenic a na Olší - ta vystavěla v Opařanech nové sídlo či zámek. Od r. 1665 patřily Opařany hraběnce Františce  Slavatové, rozené z Meggau na Cáchlově, která proslula svoji dobročinností. V r. 1657 založila v Opařanech zámeckou  kapli. Její syn Jan Jáchym Slavata z Chlumu, císařský komorník  a zemský soudce je prodal r.1667 jezuitské  koleji Tovaryšstva Ježíšova  v Jindřichově Hradci . Od této koleje koupila v r. 1699 statek opařanský s dalším majetkem  kolej Jezuitů v Praze a připojila je k majetku bernartickému a dobronickému.

Tvrz v Opařanech byla z kamene a dřeva  ještě na začátku 18. století. S příchodem  jezuitů došlo v Opařanech k rozsáhlému  budování. Byly zbourány zbytky staré tvrze  i kaple z doby Slavatovské.  Posledním zbytkem  tvrze  je  dvoupatrový sklípek v areálu nemocnice na 1. nádvoří . Stavba rezidence byla započata  pražskými jezuity  r. 1717 a dokončena r. 1727.  V r. 1735  byla dokončena stavba Diezenhoferovského  kostela zasvěceného sv. Františku Xaverskému. Na okraji obce vyrostla velkolepá  residence   kláštera a kostela. V kláštěře byli  vychováváni   kněží v kazatele a misionáře. Rezidence byla určena pro členy řádu s plicními  chorobami, a proto byly v okolních lesích  zbudovány  cesty a dlážděné lesní komunikace  pro vycházky. Tyto doby dosud  připomíná cesta k "obrázku" na Jezuitský vrch  pod myslivnou. Po zrušení jezuitského  řádu  připadl majetek v Opařanech a  Bernarticích  r. 1773 studijnímu fondu.  V r. 1779 byla zřízena jezuity škola a r. 1795 byla z panských stájí upravena  nová školní  budova, která dnes již neexistuje. Na jejím místě stojí  dnes administrativní budova nemocnice vedle kostela. Jezuitský majetek byl ve veřejné dražbě  zakoupen kněžnou Quidobaldina  z Paarů a připojila ho k panství v Bechyni.  V bývalém  kláštěře byly umístěny vrchnostenské  úřady a byty úředníků  a o kláštěře se začalo mluvit jako o zámku. Od r. 1854 byl majetek nabízen  zemskému výboru pro různé účely.

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany je největší dětskou psychiatrickou nemocnicí v České republice. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je samostatným právním subjektem.

Nemocnice nabízí komplexní zdravotní služby lůžkové pro akutní stavy, pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od 3-18 let. Nemocnice poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie, fyzioterapie.

Nemocnice byla založena v r. 1887 pro dospělou psychiatrii a v r. 1924 přebudována na psychiatrii pro děti. Je historickou součástí obce Opařany v okrese Tábor.
Celý popis
Naposledy změněno: 4. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Apartmány Lhota u Bechyně

Apartmány Lhota u Bechyně

Bechyně, Jižní Čechy
Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Milevsko, Jižní Čechy
Penzion Stodola Milevsko

Penzion Stodola Milevsko

Milevsko, Jižní Čechy
Pivovar v Bechyni

Pivovar v Bechyni

Bechyně, Jižní Čechy