Úvod > Co chcete dělat? > Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově
Památky

Barokní poutní areál s chrámem Jména Panny Marie v Sepekově

Sepekovský chrám je významným jihočeským poutním místem. Nynější barokní kostel byl vystavěn na místě starší kaple mezi léty 1730 – 1733. Jeho projektantem byl zřejmě Tomáš Haffenecker. Chrám obehnaný ambitem se čtyřmi kaplemi dodnes ukrývá pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské.
Sepekovský vrcholně barokní chrám nechal vystavět strahovský opat Marian Hermann. Roku 1730 byl položen základní kámen chrámu, jehož projektantem byl zřejmě Tomáš Haffenecker. Již roku 1733 byl kostel dokončen a 26. září byl do nového kostela za velké slávy přenesen  Milostný obraz Panny Marie Sepekovské ze 70. let 15. století, který dominuje celému interiéru chrámu dodnes. Druhý den nato byl pak kostel za přítomnosti světícího biskupa Jana Rudolfa, hraběte Šporka vysvěcen ku cti Jména Panny Marie.

Sepekovský chrám byl obehnán ambitem se čtyřmi kaplemi. Celá práce byla dokončena roku 1767.  Kaple jsou zasvěceny sv. Linhartovi, sv. Augustinovi, sv. Norbertovi a sv. Janu Nepomuckému.

Jednolodní centrální chrám je zaklenut kupolí, jejíž freskovou výzdobu vytvořil František Siard Nosecký. Interiér kostela je kompletně dochován v barokním stylu

Z historie Sepekova
Od 13. století je Sepekov připomínán jako majetek rodu Vítkovců. Nešťastný osud českých zemí po smrti Přemysla Otakara II. sdílelo i rychle se rozvíjející městečko. Za účast na odboji proti králi Václavu II. byl Sepekov majitelům jako náhrada škody odebrán a vrácen teprve v roce 1307, ale již do rukou jiné větve Vítkovců, Rožmberků. Na počátku 14. století je zde postaven farní kostel sv. Mikuláše, ale městečko se vzpamatovává jen pomalu. Po krátké době rozkvětu přicházejí husitské války. Nedaleko je zničeno centrum rožmberského panství v celé této oblasti: dvojhrad Příběnice – Příběničky a vzniká husitský Tábor. Díky tomuto vývoji nevýhodnému pro Rožmberky ztrácejí o lokality daleko od jejich hlavních držav postupně zájem. Sepekov je využíván jako majetková zástava za neplacené dluhy. Ale již v osmdesátých letech 15. století končí rožmberská vláda definitivně, Sepekov a okolí získávají Šternberkové se sídlem na Bechyni. Ale již v roce 1530 kupují Sepekov Švamberkové, kteří jej připojují ke svému milevskému panství. Od nich kupují jeho část i se Sepekovem v roce 1581 Hodějovští z Hodějova. Za jejich účast na stavovském povstání proti Habsburkům jim pak byl majetek zkonfiskován. Milevské panství se Sepekovem přechází v rámci restitucí církevního majetku (1622) do správy Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Součástí strahovského majetku je Sepekov až do zrušení poddanství v roce 1848.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Hotel Stadion a Sporthotel v Milevsku

Milevsko, Jihočeský kraj
Penzion Stodola Milevsko

Penzion Stodola Milevsko

Milevsko, Jihočeský kraj
Kysané zelí z Hrejkovic

Kysané zelí z Hrejkovic

Hrejkovice, Jihočeský kraj