Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Cesta vody v Ostravě
Příroda

Cesta vody v Ostravě

Na území Bělského lesa mezi Výškovicemi a Starou Bělou v Ostravě se můžete projít po Cestě vody. Jsou zde chodníčky, hrací prvky i Priessnitzovy lázně.

Cesta vody vede od vyvěrajících pramenů a obnovených studánek podél sezónně zvodněných potůčků až k hluboce zařezanému a divoce meandrujícímu potoku v údolí.

Nástupními body do řešeného území a zároveň ústředními motivy, od nichž se celá kompozice pozvolna rozvíjí do údolí Výškovického potoka, jsou jak nově zbudované Priessnitzovy lázně u obnovených pramenů pod Kolibou, tak nově pojednaný prostor a úpravy v okolí Kapličky a studánky Panny Marie Lurdské. Ať už se návštěvník vydá cestou vody z kterékoliv strany, síť nově zbudovaných dřevěných povalových chodníků a štěrkomlatových pěšin jej pohodlně a bezpečně dovede až na centrální pobytovou plochu nad mokřadem, které dominuje bytelná dřevěná socha sedícího obra, shlížející na příchozí z úctyhodné výšky sedmi metrů.

Základní myšlenkou bylo propojit dva významné prameny Výškovického potoka povalovým chodníkem a stezkou, která bude zajímavá, poučná, inspirativní a bude přístupná pro všechny věkové kategorie obyvatel. Po trase naučné stezky si přijdou na své rodiče s dětmi, sportovci, ale i romantické duše. Je tu připraven obr jako strážce mokřadů, veselé žížaly, hadí chodník i hrací prvky – ptačí hnízda.

Odpočinkovou zónu na severní straně území zastupují nově vytvořené Priessnitzovy lázně s dvěma bazény, které se nachází u pramene pod Kolibou. Druhým větším relaxačním místem na jižní straně území stezky je nově rekonstruovaný otevřený pietní prostor u Kapličky Panny Marie Lurdské. Zde se nachází altán s posezením a novou úpravou prostoru pramene.

Byly založeny mokřadní společenstva na ploše 265 m2 a vysazeno 1590 ks vodních a bahenních rostlin, založeny podrostní pokryvné společenstva na ploše 660 m2 a vysázeno celkem 1046 ks trvalek a kapradin a nově založen trávník z výsevu luční směsi kolem stavebních objektů na ploše 400 m2.  Na základě dendrologického hodnocení byly během realizace projektu odstraněny vybrané zdravotně nevyhovující a provozně nebezpečné stromy z dotčených lesních porostů. Některé neohrožující a zajištěné vývraty a zlomy však byly cíleně ponechány z ekologických důvodů přirozenému rozkladu.

Na přilehlých zemědělských pozemcích byl založen luční travní porost s průlehy, jehož cílem je zachytit povrchový výron vody a snížit erozní zatížení pozemků Cesty vody. Byly zde vytvořeny 4 průlehy o celkové ploše 1554 m2.
 

Jednotlivé části Cesty vody:

Priessnitzovy lázně a prameny pod Kolibou

Upravený prostor Priessnitzových lázní je pohodlně dostupný od restaurace Koliba štěrkomlatovou lesní cestou a po novém dubovém lesním schodišti osazeném bytelným zábradlím s madlem. Původní zchátralá opěrná zídka byla nahrazena dvěma novými kamennými zídkami, které se rytmicky vlní v horizontálním i vertikálním směru a zařezávají se do protilehlých svahů. Prostranství obou pramenů je zvýrazněno nepravidelnou kamennou dlažbou. Zpevnění koryta je navrženo v celé délce upravovaného prostranství a ve dvou místech určených k masáži jsou pak místo nepravidelných kamenů navrženy oblázky vsazené do betonového dna nádrží.

Zcela nově navrženou aktivitou je zde Priessnitzova koupel nohou s masáží navržená na dvou místech, mezi prameny a pod níže položeným pramenem. Uživatel se může bosky procházet studeným vodním tokem po dně dlážděném oblázky rozmanité frakce, čímž dochází k intenzivní masáži plosek nohou. Ve výše položené části se lze procházet ve výšce vodního sloupce 15-30 centimetrů podél zídky a přidržovat se nově navrženého nerezového zábradlí, v níže položené části lze pak obcházet zábradlí situované ve středu toku ve výšce vodního sloupce 35-45 centimetrů. K oběma masážním částem přiléhá dřevěné dubové plato, které pokračuje dále podél toku naučnou stezkou po povalovém chodníku z modřínových desek. Ve spodní části většího Priessnitzového bazénu je vsazeno výpustné stavidélko (dubová zarážka) pro regulaci výšky hladiny. Prostor je doplněn lavičkami z masivních dubových hranolů.
 

Vyvýšené dřevěné povalové chodníky, štěrkomlatové pěšiny a dřevěné mostky

Celé území v úseku od Priessnitzových lázní po Kapličku a studánku Panny Marie Lurdské je zpřístupněno buď vyvýšenými povalovými chodníky s průchozí šířkou 1,5 metru v celkové délce 502 metrů, nebo navazujícími štěrkomlatovými pěšinami. Pochozí plocha povalových chodníků je tvořena z impregnovaných modřínových fošen, dubové nosné konstrukce a ve vybraných úsecích jsou doplněny o lehké bezpečnostní zábrany v podobě sloupků protažených konopným provazem v celkové délce 96 metrů. Byly zbudovány rovněž 4 nové dřevěné mostky se zábradlím a s průchozí šířkou 2 metry, které nahradily provizorní konstrukce v místech po zbořených hrázkách.
 

Naučná stezka a interaktivní edukační tabule

Naučná stezku je doplněna o 12 interaktivních edukačních tabulí umístěných formou tematických zastavení podél povalových chodníků a pochozích plat, přičemž se věnují problematice vody, flóry, fauny, případně pojednávají o Priessnitzových lázních. Doplněny byly rovněž 4 informační tabule s provozním řádem.
 

Centrální pobytová plocha – dřevěné pochozí plato u mokřadu se sedícím obrem

Centrální pobytovou plochu tvoří dřevěné pochozí plato nad mokřadem, přičemž celému prostoru dominuje mohutná artová instalace sedmimetrového dřevěného sedícího obra. Poblíž lze nalézt také dvě pestrobarevné artové instalace stylizovaných obřích žížal vytvořených z akátových kmenů. Jedná se o místo, kde dojde prostřednictvím povalového chodníku k budoucímu propojení projektu „Cesta vody“ s připravovaným projektem „Park nad rybníkem“. Tyto dvě stavby na sebe prostorově i funkčně navazují.
 

Herní prvky a mobiliář

Přímo na dřevěné pochozí plato navazuje nový herní prvek „hadí chodník“. Do korun dvou stávajících vzrostlých stromů byly ve výšce 2,5 m instalovány herní prvky „hnízda“ se sítěmi a byly doplněny o dopadové plochy z kůrového mulče nebo gumového recyklátu. Do okolních lesních porostů v dosahu povalových chodníků bylo rozmístěno pět dřevěných oválných odpočinkových plat. Nový mobiliář zahrnuje také 15 ks masivních laviček z dubových hranolů rozmístěných podél povalového chodníku, volně v lese či u Priessnitzových lázní, 20 ks stylizovaných sedacích hříbků, 20 ks dřevěných směrových tabulek na stromy nebo 10 ks odpadkových košů opláštěných dubovými laťkami.
 

Kaplička a studánka Panny Marie Lurdské          

Prostranství před kapličkou a studánkou Panny Marie Lurdské je nově řešeno ve dvou výškových úrovních dlážděním nepravidelnou kamennou dlažbou. V trasách hlavních vstupů je doplněna o dubové stupně. Vodní tok kolem kapličky má nově zpevněné koryto lichoběžníkového profilu z nepravidelné kamenné dlažby a na dvou místech je přemostěn masivní dubovou fošnou. Voda z pramene je vyvedena do kamenné niky ve spodní dlážděné úrovni.

Naproti kapličce je vystavěna nová kamenná zídka, které se rytmicky vlní v horizontálním i vertikálním směru a zpevňuje protilehlý svah. Na zídku bude uchycena masivní dubová lavice. Vznikl zde rovněž nový zastřešený altán na třech nosných kovových sloupech s dřevěným dubovým obalem, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. Střecha altánu byla pojednaná jako extenzivně vegetační tak, aby dokonale souzněla s přírodním charakterem lokality. Nad zídkami je navržena výsadba stínomilných lesních trvalek, půdopokryvných bylin a vyšších kapradin. Přístupová trasa ke kapličce ze směru od Staré Bělé má charakter štěrkomlatové cesty a na jejím počátku jsou nově instalovány lesní dubové schody.

Slavnostní otevření Cesty vody se uskutečnilo 24. října 2023.

Novoroční výstup na Landek

Klub českých turistů pořádá již 24. ročník novoročního výstupu na rozhlednu na Landeku na Ostravsku. Trasa pochodu měří 8 kilometrů.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Mistrovství světa v ledním hokeji 2024

Pořadatelem 87. světového šampionátu v ledním hokeji je v roce 2024 Česká republika. Mistrovství se bude konat od 10. do 26. května v Praze a Ostravě.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Zlatá tretra Ostrava 2024

63. ročník jedné z nejprestižnějších a nejpopulárnějších akcí českého sportu Zlatá tretra Ostrava se bude konat letos konat na konci května. Akce je součástí seriálu World Athletics Continental Tour Gold.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Den otevřených dveří & Animals ride

Den otevřených dveří ve ski areálu SKI365 v Ostravě.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Vánoce na lyžích pro děti & Christmas ride

Vánoce na lyžích, snowboardu nebo běžkách.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Lyžování a zábava pro děti

Rádi bychom vás pozvali na unikátní trenažér a poslední den roku 2023. Pojďte si s dětmi užít aktivní neděli na lyžích, snowboardu nebo běžkách.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

32 vrcholů Beskyd

Máš rád výzvy a chceš poznat pohoří Beskyd? Tak teď jedna velká výzva stojí právě před tebou! Ulož si seznam 32 vrcholů Beskyd, vyjdi kopec, zapiš si datum a čas a hurá na další kopec. Máš na to celý rok a pořadí je jen na tobě.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Colours of Ostrava 2024 – multižánrový hudební festival

21. ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava opět proběhne s rozsáhlým programem v unikátní industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Trasa pro vozíčkáře Bělský les v Ostravě

Vozíčkářská trasa v Bělském lesoparku je určena pro zkušené vozíčkáře bez doprovodu. Tvoří ji okruh dlouhý 5,5 km se speciálními značkami s piktogramem invalidního vozíku.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Lesopark Bělský les

Lesopark Bělský les (přezdívaný Bělák nebo Studna) se rozkládá se na ploše 160 ha v městských obvodech Stará Bělá a Ostrava-Jih. Najdete tu množství pramenů (např. u Kaple Panny Marie Lurdské), mnohdy velmi skrytých. Ke kapličce a studánce lidé pro vodu chodí už přes sto let.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

CDU Sport – největší multifunkční veřejné sportovní centrum v Ostravě

Badminton, squash, wallyball, lezecká stěna, stolní tenis, bikefitness, sauna, Power goal game, solárium a Křišťálová solná jeskyně... Sportujte a bavte se v Ostravě!
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Vodní areál Jih v Ostravě

Vodní areál Jih nabízí množství vodních atrakcí, dvě 60 metrové skluzavky, dva 100 metrové tobogány, vířivé bazény se šplhacími sítěmi, proud divoké řeky, vodní dělo, stěnové masážní trysky, vodní a vzduchové lavice či podvodní lehátka. Léto plné zábavy pro celou rodinu!
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Masáže Adelaid – Ostrava Bělský Les

Masáže v Ostravě s příjemným prostředím a několikaletou praxí.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Masáže v ostravském Centru Rodinka

Klasická zdravotní masáž, manuální lymfatická masáž, havajská masáž Lomi Lomi a těhotenská masáž v nových prostorách, hlídání dětí v průběhu masáží školeným personálem, prostory s kompletním zázemím. V Centru Rodinka jsou zaměřeni především na děti.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

IP Studio zdraví – relaxační centrum v Ostravě

V relaxačním centru IP Studio zdraví v Ostravě-Zábřehu si můžete dopřát odpočinek po celodenním shonu a námaze, ale i omladit své tělo a nabrat nové síly. Vyzkoušet můžete např. infrasaunu, balneo terapii a zábaly, přístrojovou lymfodrenáž, fyzioterapii, různé druhy koupelí a masáží.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Akord – dům kultury v Ostravě Zábřehu

Dům kultury v Ostravě-Zábřehu je místem kulturních a společenských zážitků, přátelských setkání, místo přinášející zábavu, vzdělání i odpočinek a relaxaci. Stojí již od roku 1959 a každoročně připravuje nepřeberné množství kulturních, vzdělávacích, zábavných pořadů i mimořádných projektů.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Akord nabízí ubytování v Ostravě

Hotel Akord nabízí ubytování v klidné části Ostravy. Moderně zařízené pokoje byly zrekonstruovány v roce 2014. Hotel nabízí komfort a pohodlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, v bezprostřední blízkosti najdete lesopark Bělský les, Aquapark.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Best Western hotel Vista Ostrava

Kompletně zrekonstruovaný Best Western Hotel Vista nabízí širokou škálu služeb pro firemní a konferenční klientelu. Moderně zařízené hotelové pokoje, gurmánský Restaurant Buena Vista, nové konferenční sály a profesionální a osobní přístup k hostům, zpříjemní Váš pobyt v Ostravě.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Hotel Elmontex

Elmontex se nachází v klidném prostředí Ostravy – Hrabůvky s výbornou dostupností městskou hromadnou dopravou.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Pivovar létající bezdomovec v Ostravě

Létající pivovar v Ostravě proto, že nemá svůj vlastní pivovar a pivo si nechává vařit licenčně u jiných pivovarů. Od toho je odvozen i název Bezdomovec.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Clarion Congress Hotel Ostrava

Clarion Congress Hotel Ostrava vám nabízí pod jednou střechou vše, co na svých cestách potřebujete. Klidné pokoje, restauraci, parkování, rozsáhlé wellness centrum a zasedací prostory.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Minipivovar Pikard na zámku Zábřeh v Ostravě

Zámecký minipivovar Pikard v Zábřehu byl obnoven v letech 2004-2007. Tradice vaření piva zde byla dokladována již v roce 1652. Později byla vzhledem k pohnuté historii celého objektu přerušena.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj

Rudova pekárna v Ostravě

Rudova pekárna v Ostravě si zakládá na ruční výrobě pečiva. Používá vlastní žitný kvas. Číslem jedna je zde jedinečný kvasový chléb Tartine, dále pak 100% žitný a Nopálový chléb. Oblíbené jsou i Nopálové rohlíky, klasické i vícezrnné housky nebo brusinkové bulky. Peče se ve zděné peci.
Ostrava, Moravskoslezský kraj

Zámek Zábřeh – komfortní ubytování a gastronomie na zámku

Opuštěné a polorozpadlé šlechtické sídlo znovu ožilo jako historická scéna pro vaše zážitky. V letech 2004-2007 byl zámek rekonstruován, aby se v září 2007 vrátil jako designový historický hotel, domácí pivovar Pikard (obnoven po 400 letech), restaurant a pivní & vinné koupele.
Ostrava-Jih, Moravskoslezský kraj