Úvod > Aktivity & akce > Akce > Lidové Vánoce v Polabí 2018

Lidové Vánoce v Polabí 2018

Kdy 16. listopad 2018 9:00 - 30. prosinec 2018 16:00 Lidová řemesla a trhy
V areálu skanzenu ožívají chalupy scénkami ze života našich předků. V interiérech všech staveb se předvádějí starobylé adventní a vánoční zvyky. Uvidíte zde starodávné přástky a dračky, barborky a lucky, věštění na Štědrý den, nechybí také předvánoční trhy.
Jako každoročně je vánoční výstava umístěna do celého areálu skanzenu v Přerově nad Labem. Scény ze života našich předků v interiérech všech chalup předvádějí starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků do Tří králů. Jsou tu starodávné přástky a dračky, barborky a lucky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a příprava na vánoce v lidové kuchyni, Štědrý den se všemi věštbami a pověrami i koledy a koledování ve vánočním čase.

Nově jsou zde letos vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních sbírek.

Výstava je doplněna mnoha starými lidovými a kostelními betlémy a také současnými betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázkami vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří velká kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic z muzejních sbírek. Uvidíte starodávné dračky a přástky, mikulášské obchůzky s nadílkou, předvánoční trhy a přípravu na Vánoce v lidové kuchyni, Štědrý den se všemi zvyky a obyčeji a koledy a koledování o vánočním čase.

Součástí vánoční výstavy jsou vedle starých lidových a kostelních betlémů také současné betlémy z nejrůznějších materiálů, ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků.

Zvláštní část výstavy tvoří soustavně rozšiřovaná kolekce papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do velkého výstavního sálu v bednárně. Zde je i velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka. Součástí výstavy je rozměrný betlém ve stylu neapolských jesliček.

Na všechny soboty a neděle je připraven doprovodný program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.
 

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem od 16.11. do 30.12.2018.

Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se letos po třicáté koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech osmi chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic starodávnými přástkami a dračkami s podvečerním besedováním. V druhé chalupě z Draha jsou předváděny tradiční obchůzky barborek a lucek a mikulášský průvod s nadílkou. V kuchyni se připravuje vánoční pečení a ve výměnku jsou ukázky starých druhů vánočního cukroví i s recepty.  „Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry. Ve vitrínách jsou vystaveny všechny lidové betlémy z vlastních muzejních sbírek. Chalupy v dolní části skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svátky naši předkové v průběhu minulého století – kolem roku 1860, 1890, 1910 a 1930 na statku i v chaloupce. Na závěr výstavy je ve staré škole scéna tříkrálové koledy. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob a drobných dárků. Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná do přísálí a chodby u staré školy v bednárně.  Ve školním kabinetu je opět nainstalován velký betlém z oblékaných figurek, zhotovený podle vlastního vystřihovacího „Betlému z Přerova nad Labem“ od akad. malíře Jiřího Škopka.  Další velký betlém z oblékaných figurek na způsob neapolských jesliček je v kapličce na návsi. Na všechny soboty a neděle je připraven program s ukázkami starých řemesel a prodejem dárků.

Doprovodný program vánoční výstavy:

16.11.  – pátek
– práce na kolovrátku
– tkaní na tkalcovském stavu
– pletené, háčkované a vyšívané výrobky

17.11.  –  sobota
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí a slámy, betlémy
– paličkování
– pletené, háčkované a další výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– výrobky a svícny z foukaného skla
– výrobky z korálků a jablonecká bižuterie
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků, košťat
– adventní věnce

18.11.  –  neděle
-práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– paličkování
– pletené, háčkované, vyšívané a další výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– hrnčířské řemeslo
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– výrobky a svícny z foukaného skla
– výrobky z korálků a jablonecká bižuterie
– výroba kartáčů, smetáků, košťat
– adventní věnce

24.11.  –  sobota
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– paličkování
– zapiastky, pletené hračky
– výrobky ze slámy, zdobení svíček
– pletené, háčkované, vyšívané a další výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo

25.11. –  neděle
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– paličkování
– výrobky ze šustí a jiných textilních technik
– pletené, háčkované, vyšívané a další výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– ozdoby, svícny z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo

1.12. – sobota
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky z vizovického těsta
– výrobky z pediku a korálků¨
– pletené, háčkované, vyšívané a další výrobky z přírodních materiálů
– svícny a jiné výrobky z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– kovářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků, košťat
– adventní věnce

2.12.  –  neděle
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí, slámy
– malování kamínků a svíček
– pletené, háčkované, vyšívané a další výrobky z přírodních a textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– výrobky a svícny z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– hrnčířské řemeslo
– kovářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků, košťat
– adventní věnce

8.12. – sobota
– pletené a háčkované výrobky
– výrobky z přírodních a textilních materiálů
– výroba košťat a pometel
– výrobky z korálků, bižuterie
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo

9.12. – neděle
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– vizovické pečivo
– výrobky z korálků, slámy a šustí
– pletené, háčkované a ostatní výrobky z přírodních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo

15.12. – sobota
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– zapiastky, pletené hračky
– pletené, háčkované a jiné výrobky z textilních a přírodních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– výrobky z keramiky, svíčky z včelího vosku
– kovářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků
– adventní věnce

16.12. –neděle
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí, slámy a keramiky
– pletené, háčkované, vyšívané a výrobky z textilních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– řezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo
– drátenické řemeslo
– výroba kartáčů, smetáků
– adventní věnce

22.12. – sobota
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí, pergamana
– výrobky z textilních a jiných přírodních materiálů
– svícny a jiné výrobky z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo

23.12. – neděle
– práce na kolovrátku a tkalcovském stavu
– výrobky ze šustí a pergamana
– pletené, háčkované, vyšívané a jiné výrobky z textilních a přírodních materiálů
– výroba mozajek ze skla
– zdobení perníčků
– svícny a jiné výrobky z foukaného skla, jablonecká bižuterie
– kovářské řemeslo
– dřevořezbářské řemeslo
– košíkářské řemeslo

Bude připraveno i vánoční pečení a občerstvení.
Změna programu vyhrazena.

Kontakt:

Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
tel.: (+420) 325 565 272 nebo 733 715 342
www.polabskemuzeum.cz
FB/polabskyskanzenprerov

Vstupné:
Dospělí: 100,- Kč
Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci)
Předškoláci zdarma

Otevřeno: od 16. 11. do 30. 12. 2018
Pro veřejnost otevřeno pátek – neděle od 9.00 do 16.00 hodin (poslední vstup v 15.00 hodin).

Na Štědrý den, 24. 12.  a Boží hod vánoční 25. 12. – zavřeno.
Od 26. do 30. 12. 2018 otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Pro objednané zájezdy a školní výpravy otevřeno denně mimo pondělí na základě předchozí objednávky na tel. č.: 325 565 272 nebo 733 715 342 nebo e-mailu skanzen@polabskemuzeum.cz  (včetně objednání pracovních dílniček pro děti)


 
Celý popis
Naposledy změněno: 14. 11. 2018
23.3.
28.4.
Jaro na vsi ve skanzenu Přerov nad Labem

Jaro na vsi ve skanzenu Přerov nad Labem

Přerov nad Labem, Střední Čechy
18.4.
22.4.
Zahájení sezóny parku Mirakulum v Milovicích

Zahájení sezóny parku Mirakulum v Milovicích

Milovice, Střední Čechy
25.10.
29.10.
Výstava Exotika 2019 v Lysé nad Labem

Výstava Exotika 2019 v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
6.9.
8.9.
Jiřinkové slavnosti v Lysé nad Labem

Jiřinkové slavnosti v Lysé nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem

Kostel sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem

Přerov nad Labem, Střední Čechy
Zámek v Přerově nad Labem

Zámek v Přerově nad Labem

Přerov nad Labem, Střední Čechy
Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem

Přerov nad Labem, Střední Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Pezion Alfa Lysá nad Labem

Pezion Alfa Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Restaurace U Krále Václava Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Restaurace U Bílé labutě Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy
Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Penzion U Vinné révy Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, Střední Čechy