!

Upozornění: Redakce prosí všechny zájemce o akce a aktivity, aby se před jejich návštěvou informovali u organizátora, zda a kdy probíhají vzhledem k opatřením přijatým vládou ČR k nákaze Covid-19. Omlouváme se, že informace o otevíracích dobách a termínech konání uvedených na webu Kudyznudy.cz nemusí být vždy aktuální.

Úvod > Kalendář akcí > Světový den vody 2020 - Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry - zrušeno

Světový den vody 2020 - Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry - zrušeno

Kdy 21. březen 2020 9:00 - 15:00 Festivaly
Povodí Odry zve na Den otevřených dveří, který u příležitosti Světového dne vody proběhne v sobotu 21.3.2020 na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a na vodohospodářském dispčinku a ve vodohospodářských laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská 49.
VODOHOSPODÁŘSKÉ LABORATOŘE
Návštěvníci mohou získat 35%ní slevu na 1 rozbor vody ze studny, bazénu nebo domovní ČOV, určený pro nekomerční účely. Stačí si vytisknout kupón, který je ke stažení na webových stránkách Povodí Odry, státní podnik (www.pod.cz) a to od 16. do 31. března.

TYPICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY OBSAHUJE: pH, konduktivitu, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, železo, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 220 C a 360 C.
TYPICKÝ ROZBOR BAZÉNOVÉ VODY OBSAHUJE: pH, zákal, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcuc aureus.

TYPICKÝ ROZBOR VODY Z DOMOVNÍ ČOV OBSAHUJE: NL, CHSKcr, BSK5. Pro mikrobiologický rozbor je třeba si zapůjčit speciální vzorkovnice, podrobnosti lze upřesnit v laboratoři nebo na tel. č. 596 657 334, 596 657 340, e-mail: laborator@pod.cz.
 
VODNÍ DÍLO KRUŽBERK
Celková délka jedné prohlídky i s výkladem je max. 30 min. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky, po opuštění tělesa hráze čeká návštěvníky prohlídka sádek s výkladem.

Obsah prohlídky:
Výklad pod hrází 2. Prohlídka strojovny spodních výpustí 3. Prohlídka injekční štoly 4. Prohlídka elektrárny 5. Prohlídka sádek ÚRH s výkladem

VODNÍ DÍLO SLEZSKÁ HARTA
Délka jedné prohlídky je přibližně 1 hodina.

Obsah prohlídky:
Příjezd na parkoviště, v případě většího množství návštěvníků je umožněno parkování v areálu provozního střediska a na komunikaci vedoucí k přístavišti. Směrování vozidel návštěvníků na jednotlivá parkovací místa řídí pracovník vodního díla. 2. Z parkoviště přesun po koruně hráze do odběrného objektu. 3. Z odběrného objektu okolo skluzu po schodišti do elektrárny. 4. Z elektrárny spodním vstupem do přístupové štoly a průchod pravou stranou injekční štoly k parkovišti, ukončení.

Ne všichni návštěvníci si chtějí, nebo mohou, z různých důvodů prohlédnout všechny objekty, proto se přiřadí ke skupinám, které čekají na prohlídku jednotlivých objektů. Ve všech objektech VD budou pracovníci, kteří podají výklad a provedou návštěvníky jednotlivými objekty. Zkrácený rozpis prohlídky: 1. Příjezd na parkoviště 2. Prohlídka odběrného objektu 3. Prohlídka elektrárny 4. Prohlídka injekční štoly 5. Přesun na parkoviště, ukončení Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. WC je v objektu vodní elektrárny a na parkovišti. V každém z objektů bude pracovník Povodí Odry, který Vás rád provede a podá informace o vodním díle a trase prohlídky. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení.

Parkování
Parkovat vozidla je možno buď na parkovišti u hráze, nebo na travnatých plochách na pravé straně hráze. Dbejte proto, prosím, pokynů pracovníků Povodí Odry, kteří Vás nasměrují na určená parkovací místa.
 
VODNÍ DÍLO MORÁVKA
Celková doba prohlídky je přibližně 50 minut. Zahájení prohlídky probíhá každou půlhodinu na koruně hráze.

Obsah prohlídky:
Výklad na koruně hráze 2. Náhled do injekční štoly s návratem zpět 3. Sestup pod hráz schodištěm ke strojovně 4. Náhled do odvodňovací štoly 5. Prohlídka strojovny pod hrází 6. Přesun k bráně pod hrází a ukončení Dojezdy A. Autobus na Morávku, Lipové (parkoviště památníku) a dále pěšky po silnici ke koruně hráze. Možnost dopravy autobusem Morávka Lipové – Morávka přehrada B. Doprava autem – odstavení vozidel na odstavném parkovišti Lipové (u památníku) před zákazovými značkami a pěší přístup po silnici na hráz.

VODNÍ DÍLO ŠANCE
Celková doba okruhu prohlídky je cca 1 hodina (nezahrnuje čekací dobu na prohlídku strojovny vtokového objektu).

Obsah prohlídky:
Příchod do areálu VD 2. Prohlídka po koruně hráze 3. Prohlídka injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby 4. Prohlídka strojovny vtokového objektu (z důvodu omezené kapacity visuté lávky bude vstup během akce zajištěn max. 500 osobám) 5. Ukončení prohlídek, odchod z areálu VD Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech.

Doplňující informace vám na požádání sdělí obsluha VD. Příjezd: A. Doprava autem – odstavení vozidla je možné u okraje pravobřežní příjezdové účelové komunikace k VD. Následně pěšky do areálu VD. B. Doprava autobusem – autobusová zastávka Ostravice Mazák, dále pak po pravobřežní účelové komunikaci až do areálu VD Šance. C. Doprava vlakem – vlaková zastávka Ostravice, dále pak pěšky po modře značené turistické značce (po rozcestí u Mazáku), poté se pokračuje po účelové komunikaci až do areálu VD Šance.

VODNÍ DÍLO ŽERMANICE
Celková délka jedné prohlídky i s výkladem je cca 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách přibližně po 100 osobách.

Obsah prohlídky:
Výklad ve strojovně vodního díla 2. Prohlídka injekční štoly 3. Prohlídka strojovny 4. Konec prohlídky

Parkování
Parkování je možné na pravé straně hráze (Soběšovické parkoviště u hráze). Začátek prohlídky je před strojovnou, ke které vede schodiště z levé části hráze u Info-tabule VD, kde návštěvníky navedou informační cedulky. V průběhu dne otevřených dveří bude provozován prodej ryb na rybném hospodářství v Žermanicích a z toho důvodu bude možné vstupovat do hráze vodního díla i přes rybné hospodářství v Žermanicích.

Vstup do objektů je na vlastní nebezpečí. Dbejte, prosím, opatrnosti při pohybu na komunikacích. Žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů zaměstnanců státního podniku Povodí Odry
Celý popis
Naposledy změněno: 11. 3. 2020
27.5.
1.7.
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
19.6.
20.6.
Slavnosti pivovaru Ostravar 2020

Slavnosti pivovaru Ostravar 2020

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
14.10.
Buty

Buty

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
15.10.
Petr Kolář

Petr Kolář

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Beskydská lyžařská magistrála

Beskydská lyžařská magistrála

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
FunGolf Ostrava

FunGolf Ostrava

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Janáčkova Filharmonie Ostrava

Janáčkova Filharmonie Ostrava

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Aikido SKP Ostrava

Aikido SKP Ostrava

Ostrava, Severní Morava a Slezsko

Ubytování a restaurace v okolí

Penzion D.M.Z. v Ostravě Mariánských Horách

Penzion D.M.Z. v Ostravě Mariánských Horách

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Pivovar Ostravar

Pivovar Ostravar

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Kavárna Starbucks v Ostravě

Kavárna Starbucks v Ostravě

Ostrava, Severní Morava a Slezsko
Levský restaurant - řízek jako kolo od vozu

Levský restaurant - řízek jako kolo od vozu

Ostrava, Severní Morava a Slezsko