Úvod > Výlety > Na kole po Česku > Na kole krajinou kaolinu

Na kole krajinou kaolinu

Výlet začíná prohlídkou perly barokní architektury - cisterciáckého kláštera v Plasech. Trasa dále vede do borových a dubových lesů, ve kterých se ukrývají aktivní i opuštěné kaolínové doly. Vyvrcholením této části výletu je návštěva Hromnického jezírka. Na závěr pojedete nad hlubokým údolím řeky Střely s typickými lesními porosty na skalnatých svazích, které střídají úzké louky na březích.
Výchozím bodem trasy je město Plasy, jehož rozvoj a historie je neodmyslitelně spjata s cisterciáckým klášterem. Po prohlídce kláštera se vydejte po červené KČT směr Horní Bříza. V obci Lomany můžete navštívit zajímavé muzeum borovicové smoly, které vám ukáže nástroje i nádoby potřebné k těžbě, dobové fotografie a další exponáty, které připomínají historii lesnictví v regionu. Z obce vyjeďte kolem rybníka k hájovně neznačenou asfaltovou silničkou a od hájenky lesní cestou směrem na Senný Dolík a Mrtník. Za ním na dlouho opustíte silnice a budete pokračovat v jízdě přes borové lesy a dubové háje. Okolní krajina je zde ovlivněna těžbou kaolínu, a tak budete postupně projíždět kolem několika lomů. Závěrečným sjezdem se dostanete na začátek města proslulého výrobou keramiky – Horní Břízy. U křižovatky se silnicí č. 27 jeďte rovně a po krátkém stoupání přijedete k železničnímu podjezdu, před kterým odbočte vpravo na nezpevněnou cestu. Po ní pokračujte spolu se zelenou značkou na Hromnice.

Polní cesta vás přivede k již z dálky viditelnému baroknímu statku - Dvoru Býkov. Budovy z poloviny 18. století prošly rozsáhlými rekonstrukcemi a byly přeměněny v oblíbené agroturistické centrum, jehož součástí je restaurace a hotel. Za statkem opusťte zelenou značku a po silnici sjeďte do vesničky Hromnice. Na jejím okraji je rozcestník Hromnické jezírko, které vzniklo zatopením lomu, ve kterém se do roku 1898 těžila vitriolová břidlice. Červená voda v něm je mrtvá, protože obsahuje hlavně síran železitý. 

Od rozcestníku jeďte po silničce až k mostu přes Třemošnou, před kterým zahněte vlevo a podle žluté turistické značky směřujete do Chotiné. Tady projedte kolem rodinných domků a za posledním vyměníte silničku za pěšinu vedoucí do blízkého lesíku. Projedete ho po nezpevněné svážnici, která vás dovede až silnici z Chotiné. Po ní vystoupáte do vesničky Jarov. Zvlněnou náhorní planinou projíždíte přes obce Dobříč a Koryta. Za posledně jmenovanou vás čeká pořádný sjezd do údolí řeky Střely. Přejeďte na druhý břeh a vystoupejte do vesničky Dolní Hradiště. Zde musíte najít červené značení. Za obcí začnou terénní pasáže. Pojedete po úzké lesní pěšině, až vystoupáte ke svážnici, která vede k hájovně Čečín. Za ní už pokračujte pohodlněji po štěrkových lesních cestách až k další hájence. Za Richardkou sjeďte dolů do vsi Nebřeziny položené na obou březích Střely. V Nebřezinách za mostem odbočíte vpravo a kolem chat nad řekou se vnoříte do lesa. Tam vás čeká další terénní pasáž po pěšině ve svahu nad Střelou, která vede zpět do výchozího bodu.
Celý popis