Úvod > Výlety > Cesty poznání > Do vzácné hradní kuchyně i Americké zahrady

Do vzácné hradní kuchyně i Americké zahrady

Vydejte se na výlet za unikátní kuchyní hradu Roupov, poznejte tradiční řemesla na vesnici 19. století a projděte se nádherným parkem se vzácnými dřevinami v Chuděnicích.
Výlet můžete začít v obci Přeštice, kde se kromě krásného barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie postaveného podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera nachází také Městské muzeum, které umožňuje pohled do historie 19. a 20. století. Uvidíte zde zajímavý kupecký krám, stará řemesla a živnosti na Přešticku, funkční modely staročeského mlýna a mechanisy věžních hodin.
 

Hrad Roupov s unikátní kuchyní

Hrad RoupovNedaleko Přeštic se nachází hrad Roupov. Charakteristickým znakem a výraznou dominantou roupovské zříceniny je unikátní pozdně gotická klenutá hradní kuchyně se štíhlým osmibokým komínem, jedna z nejlépe dochovaných u nás. Jan II z Roupova stál věrně při králích Jiřím z Poděbrad a Vladislavu II. Jagellonském, zastával řadu významných úřadů a dosáhl i povýšení svého rodu do panského stavu. Měl 4 syny a Roupov získal Jan III., zatímco Hynek vstoupil do kláštera, Václav si koupil Bělou a Purkhart brzy zemřel.

Po smrti Jana III. ze tří synů získal Roupov Volf, ale dal se na lapkovskou dráhu, přepadával kupce na okolních cestách, a tak ke slovu přišel Adam. Ten se stal radou Ferdinanda I. i Maxmiliana II. Posledním majitelem tohoto rodu Jan IV. – právě on se postaral o přestavbu, jejíž součástí se stala i obdivovaná kuchyně. Areál hradu, nacházející se ve východní části obce, je v soukromých rukách. Majitel bydlí v domě hned u hradu a po domluvě vstup umožní.
 

Poznejte stará řemesla a prohlédněte si Americkou zahradu

KolovečDo historie řemesel nahlédnete také v Kolovči - muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m² a více než 7000 exponáty patří k nejobsáhlejším svého druhu v České republice. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici.

V Chudenicích objevíte rozsáhlé arboretum, tzv. Americkou zahradu. Jedná o jednu z nejvýznamnějších památek svého druhu u nás. Park založil roku 1828 hrabě Eugen Černín jako školku okrasných, převážně severoamerických, dřevin pro zámecký park Lázeň. Americká zahrada čítá na 200 druhů jehličnatých i listnatých stromů, ve kterých převažují dřeviny původem ze severní Ameriky, ale nechybí ani druhy z Evropy a Asie.
Celý popis