Úvod > Výlety > Cesty poznání > Procházka barokním okruhem v Hradci Králové

Procházka barokním okruhem v Hradci Králové

Hradec Králové je město mnoha tváří. Kam oko pohlédne, tam je k vidění mnoho zajímavého. Gotika, baroko, renesance… od každého architektonického slohu něco. A právě tvář barokní dává Hradci Králové nejedna památka.
Hradec KrálovéUž v době válečných událostí se ve městě zabydlel jezuitský řád, který hned po ukončení bojů přikročil ke stavbě kostela Nanebevzetí Panny Marie a jezuitské koleje na Velkém náměstí. Kostel byl postaven v letech 1654-1666 a jeho autorem je italský architekt Carlo Lurago.

Za zmínku jistě stojí i vnitřní výzdoba, která zahrnuje nejstarší hradecké varhany, původní dřevěný oltář či obraz Glorifikace sv. Ignáce z Loyoly od Petra Brandla.

V objektu bývalé jezuitské koleje sídlilo svého času královéhradecké gymnázium, kde studovala a působila řada známých osobností (Alois Jirásek, Josef Kajetán Tyl, Václav Kliment Klicpera a mnoho dalších).


Domky i palác královéhradeckého biskupství

Kanovnické domkyDalší rozsáhlejší objekty vznikaly pro potřeby královéhradeckého biskupství, které bylo zřízeno papežskou bulou v roce 1664. V tu dobu byl farní kostel sv. Ducha povýšen na katedrálu, při níž byla zřízena kapitula se šesti kanovníky. Jejich původně gotické domy byly barokně upraveny a opatřeny zdobnými štíty, a proto dnes patří barevné kanovnické domy mezi nejdůležitější barokní památky ve městě.

Tyto monumentální barokní stavby ze 17. a z počátku 18. století, především biskupský palác na Velkém náměstí a areál biskupského semináře a kostela sv. Jana Nepomuckého na místě bývalého královského hradu, výrazně změnily nejen vnitřní podobu města, ale i jeho siluety. Barokní přestavba se týkala i kaple sv. Klimenta, radnice a většiny měšťanských domů a veřejná prostranství byla ozdobena barokními plastikami, z nichž nejmonumentálnější bylo morové sousoší se sochou Panny Marie ve středové části Velkého náměstí.
 

Svatý Antonín v Novém Hradci

Mimo historické centrum je pak dominantním kostel sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Kostel postavený v pozdně barokní slohu v letech 1769-1772 hradeckým stavitelem F. Kermerem a tesařem J. Kroupou. Na místě dnešního barokního kostela stával původně kostel gotický, stejného zasvěcení. Dnešní podoba barokního kostela byla výrazně ovlivněna při jeho poslední generální rekonstrukci, která probíhala v letech 1990-1991.