Úvod > Co chcete dělat? > Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové
Památky

Kaple sv. Klimenta – nejstarší církevní stavba Hradce Králové

Původně stál u Velkého náměstí kamenný a zřejmě nejstarší kostel v Hradci, který sloužil do stavby kostela sv. Ducha. Ve 14. stol. vyhořel a byl znovu vystavěn, v 16. stol. se využíval jako sklad soli, později obilí i zbraní. V 18. stol zde byla vystavěna současná kaple dle plánu Santiniho-Aichela.
Kaple sv. Klimenta je některými kronikáři pokládána za jeden z nejstarších kostelů nejen v Hradci Králové, ale i v Čechách. Hradecký kronikář P. F. Švenda, který byl poslední, kdo měl přístup k archivním pramenům městského archivu, uvádí, že kronika Johanese Marignoli popisuje pověst o založení kaple sv. Klimenta na hradě jménem Gradic. Kapli nechal postavit kníže Bořivoj, když se vracel se svou manželkou sv. Ludmilou z Moravy, kde byli oba pokřtěni sv. Metodějem. Zmínka o této stavbě je i v Neplachově kronice Opatovického kláštera, kde se uvádí, že jediným známým kostelem v Hradci Králové je v roce 1134 právě kostel sv. Klimenta.

Pro malou osadu, kterou Hradec Králové v té době byl, kostel sv. Klimenta dostačoval až do začátku 14. století, kdy začala stavba nového farního kostela – katedrály sv. Ducha. V roce 1339 kostel sv. Klimenta při požáru města vyhořel, následně byl vystavěn z cihel a začal se nazývat kaplí. Z této přestavby se dodnes zachovala jen nepatrná část se zazděným gotickým cihlovým ostěním portálu a cihlovým opěrným pilířem. Od roku 1509 byla k cihlové stavbě postupně přistavována Bílá věž. Katedrálu sv. Ducha tehdy využívala hlavně německá část obyvatelstva, kapli sv. Klimenta pak Češi, a tak se kaple na počátku 16. století nazývala Českou kaplí. V husitských dobách sloužila jako zbrojnice a později jako sklad soli a obilí, na začátku 17. století se proto také označovala jako kaple solní. V roce 1681 byla částečně opravena a byly v ní obnoveny bohoslužby. Gotická kaple byla pak zbořena a v letech 1714-17 nahrazena barokní stavbou na náklady biskupa Jana Adama Vratislava z Mitrovic podle návrhu Giovanniho Santiniho.
 
Kaple má obdélníkový půdorys s rozměry 17 x 13 metrů s kulatými rohy. Stavba je uzavřena osmibokou kopulí s lucernou, na jejíž báni je pozlacená papežská tiara s klíči. Na hlavním oltáři visí obraz sv. Klimenta, na pravém bočním oltáři je posazena prosklená vyřezávaná rakev s uloženými ostatky mučedníka sv. Klimenta, které kapli věnoval roku 1737 papež Kliment XII.
 
Jak již bylo zmíněno, kaple svatého Klimenta se nachází na severní straně katedrály sv. Ducha u Bílé věže. V roce 1574 byl jihozápadní roh kaple zbořen a ke kapli byla přistavěna Bílá věž. Vchod do kaple byl a do dnešního dne zůstal, renesančním portálem přes přízemí Bílé věže.
Pěšky nebo kočárem Hradcem s panem Gočárem

Pěšky nebo kočárem Hradcem s panem Gočárem

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Bílá věž v Hradci Králové

Bílá věž v Hradci Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Salon republiky – procházkové okruhy Hradcem Králové

Salon republiky – procházkové okruhy Hradcem Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Kanovnické domy v Hradci Králové

Kanovnické domy v Hradci Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Minipivovar Rambousek v Hradci Králové

Minipivovar Rambousek v Hradci Králové

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Hospoda Na Hradě

Hospoda Na Hradě

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Šatlava – regionální speciality s kreativním přístupem

Šatlava – regionální speciality s kreativním přístupem

Hradec Králové, Královéhradecký kraj
Kavárna pod Eliškou

Kavárna pod Eliškou

Hradec Králové, Královéhradecký kraj