Úvod > Aktuality > Oheň v přírodě... Dobrého nepálí… Tak buďte dobří!

Oheň v přírodě... Dobrého nepálí… Tak buďte dobří!

  • Vydáno1. dubna 2010
Výlet do přírody a táborák k sobě patří asi jako Bob a Bobek. Jedno bez druhého si většina Čechů ani nedokáže představit. Nesmíme ale zapomínat na bezpečnost, a tak vám připomeneme pár pravidel, které platí o zakládání ohně v přírodě.
Kde smíme oheň zapálit?
Požární zákon říká, že oheň smíme zřídit nejméně 50 m od lesa, v dostatečné vzdálenosti od budov a všeho, co by se mohlo vznítit. Před jeho zapálením ale i v takovém případě oddělte ohniště od okolí buď vyhloubením díry v zemi, vysypáním pískem nebo obložením kameny (Pozor! Pouze ze suchých, mokré kameny pukají!). Nejlépe se pro ohniště hodí čistě hliněný podklad. Pokud je blízko vodní zdroj, je to ideální.
 
Kde oheň zapalovat nemáme?
V ochranných pásmech elektrického vedení, vodních toků, zdrojů pitné vody a v blízkosti objektů s hořlavými látkami. Zvýšenou pozornost také musíme dbát na to, zda oheň nezakládáte pod větvemi, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí, rašelina se může rozhořet i po pár dnech. Ostatně pokud je sucho, neměli byste oheň v přírodě zapalovat vůbec.
 
Kdo smí oheň zapálit?
Založit táborák a dohlížet na něj za každých okolností smí pouze osoba starší 18 let. Dobrá rada zní, že byste neměli zapalovat větší oheň, než zvládnete sami uhasit.
 
Smíme v přírodě použít vařič?
Zejména pokud zůstáváme venku přes noc, dostávají slovo krom ohně nejrůznější vařiče. Při zacházení s nimi platí podobná pravidla jako u ohně. Smí je používat jen dospělý ve vzdálenosti 50 m od lesa. Suchý líh zapalujeme pouze pod volnou oblohou (aby nikomu neuškodily uvolňující se látky).
 
Co když začne hořet?
Pokud už začne hořet, jste povinni vyhlásit poplach a požár ohlásit na čísle 150 (případně 112). A co dělat, když na někom vzplane oblečení? Hlavně neutíkejte, tím jen podpoříte hoření. Lehněte si na zem a válením oheň uhaste. Pomoci může i textilie (ne z umělých vláken), kterou na postiženého někdo hodí.
 
Na závěr už jen přání, aby vás oheň hřál, ale nepálil. A když už jsme u toho zahřívání… Pamatujte, že alkohol je sice ohnivá voda, ale k manipulaci s ohněm se rozhodně nehodí!