Úvod > Aktuality > Nová Cerekev zpřístupnila zrekonstruovanou synagogu
Židovská synagoga Nová Cerekev
"> Židovská synagoga Nová Cerekev "> Rekonstrukce židovské synagogy "> Rekonstrukce synagogy
Památky

Nová Cerekev zpřístupnila zrekonstruovanou synagogu

  • Vydáno8. října 2013
U příležitosti dokončení oprav objektu židovské synagogy v Nové Cerekvi byla 6. října 2013 poprvé slavnostně zpřístupněna veřejnosti. Od jara 2014 zde bude otevřena nová stálá expozice zaměřená na architekturu synagog v českých zemích.
Židovská synagoga Nová CerekevŽidovská synagoga Nová Cerekev prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo provedeno celkové statické zajištění synagogy (oprava krovu, přeložení střešní krytiny, stažení kleneb), opraveny nadstřešní části atik a schodiště, provedena izolace zdiva a základů, opravena podlaha a část vnitřních omítek. Poté byly provedeny interiérové úpravy, restaurování interiérové výzdoby, doplnění oken, dveří a zhotovení venkovní i vnitřní fasády.

U příležitosti dokončení oprav synagogy, které byly realizovány v rámci projektu 10 hvězd, se 6.října 2013 konal Festival řemesel a vyznání 2013. Na programu vystoupily děti ze ZŠ Nová Cerekev, zahrála kapela Trumpet Tune a byla představena výstava výtvarné skupiny NOCE – DESET HVĚZD.

Synagoga je vystavěna v exotickém maurském stylu a je jedinou svého druhu ve střední Evropě. Od jara 2014 zde bude otevřena nová stálá expozice zaměřená na architekturu synagog v českých zemích.
Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Židovská synagoga v Nové Cerekvi

Synagoga postavená v asyrskobabylonském slohu jediná svého druhu ve střední Evropě. Součástí této jediněčné synagogy je Starý židovský hřbitov ze 17. století s náhrobky v araměještině a hebrejštině a Nový židovský hřbitov z roku 1866. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1692.