Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina hradu Hlavačov u Lužné
Památky

Zřícenina hradu Hlavačov u Lužné

Západně od Lužné, v lese, který dnes známý jako Hlavačov , byl zřejmě na počátku 12. století založen lovecký hrádek. V historických pramenech je nazýván Starým hrádkem a je jisté, že patří k nejstarším a svého času k nejvýznamnějším královským hradům.
Hrad plnil funkci správního centra kraje, zatímco původní Křivoklát byl jen loveckým hrádkem. Panovníci zde vedli významná politická jednání a vydali některé význačné listiny. Roku 1253 tu král Václav I.hostil salcburského míšeňského a bamberského biskupa a r. 1252 zde vydal potvrzení Vyšehradské kapitule na kapli sv. Vavřince na Petříně.

Ještě v roce 1260 zde důležité listiny vydával král Přemysl Otakar II. Hrad zanikl zřejmě v době nepokojů v zemi za správy Oty Braniborského a nebyl již obnoven, protože v té době stál již nově vystavěný Křivoklát. Dalším důvodem bylo, že se již stavěly hrady mohutnější a pískový svah nebyl vhodným místem pro stavbu nového opevněného hradu.

Rozsáhlý hrad založený na ostrožně tvořené terciérními písky měl čtyři části. 

Archeologický výzkum zde byl komplikovaný, neboť zbytky hradu jsou těžce poškozeny neodbornými výkopy a vybíráním kamene. V krajině bez kamene sloužily jako zdroj stavebního materiálu pro široké okolí minimálně od konce 15. až do 20. století.
Muzeum T. G. M. Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Rakovník, Středočeský kraj
Rabasova galerie v Rakovníku

Rabasova galerie v Rakovníku

Rakovník, Středočeský kraj
Galerie Samson Caffeé v Rakovníku

Galerie Samson Caffeé v Rakovníku

Rakovník, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí