Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Prlov
Příroda

Přírodní památka Prlov

Přírodní památku Prlov tvoří tři samostatné lokality – dvě květnaté orchidejové louky a listnatý les. Na květnatých loukách se výskytují zvláště vzácné květiny, zejména orchidej vemeníček zelený a prstnatec Fuchsův a modřenec chocholatý. Na přilehlých loukách roste vstavače bledý a vstavač Mužský.
Obec Prlov leží 14 km jižně od Vsetína v kotlině Vizovické vrchoviny. Jádro horské obce Prlov je rozloženo na přítoku Pozděchovského potoka, řada usedlostí je rozptýlena na pasekách. Přírodní památka Prlov zahrnuje tři oddělené lokality.

Prlov I. se nachází nejblíže k obci, jde o orchidejovou louku se vzácným vemeníčkem zeleným.

Prlov II. leží na severovýchod od obce, tady jsou chráněna společenstva dubohabrového lesa a přilehlé výslunné louky s výskytem vstavačů.

Prlov III. leží nejdál od obce – je to květnatá louka, kde se daří nejen vstavačovitým druhům, ale také modřenci chocholatému. Na pestré květy přilétají motýli – ohrožený otakárek ovocný, otakárek fenyklový, batolec duhový, batolec červený.
Partyzánský bunkr v Prlově

Partyzánský bunkr v Prlově

Prlov, Zlínský kraj
První Valašské motomuzeum

První Valašské motomuzeum

Seninka, Zlínský kraj
Rozhledna na kopci Vartovna

Rozhledna na kopci Vartovna

Seninka, Zlínský kraj
Lovecký zámeček Trubiska

Lovecký zámeček Trubiska

Pozděchov, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí