Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Na cvičišti u Mikulova
Příroda

Přírodní památka Na cvičišti u Mikulova

Přírodní památka Na cvičišti leží asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova. Území je domovem řady vzácných druhů živočichů. Žije tu například patrně největší populace celoevropsky chráněného nočního motýla bourovce trnkového, pozoruhodně pestrý je i výskyt dalších bezobratlých.
Za svou výjimečnou pestrost vděčí zdejší příroda právě tomu, že zde bývalo vojenské cvičiště. Působením armády vzniklo na bývalých polích velmi různorodé prostředí, které poskytovalo vhodné podmínky celé škále organismů – počínaje těmi, které potřebují jen holou či spoře zarostlou půdu, po ty, které preferují travnatou krajinu s roztroušenými křovinami. Taková místa jsou v dnešní intenzivně obhospodařované krajině velkou vzácností.

V přírodní památce našlo domov na 40 druhů zvláště chráněných živočichů, zejména bezobratlých. Vyskytuje se tu také na čtyřicet druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR a zde využívá bohaté potravní nabídky. Rozloha přírodní památky je 54,5 hektaru, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 245 – 300 metrů nad mořem.

Ubytování a restaurace v okolí

Apartmán Lípa Mikulov

Apartmán Lípa Mikulov

Mikulov, Jihomoravský kraj
Vinný sklep U Konšelů v Mikulově

Vinný sklep U Konšelů v Mikulově

Mikulov, Jihomoravský kraj
Pension Hana Mikulov

Pension Hana Mikulov

Mikulov, Jihomoravský kraj