Úvod > Co chcete dělat? > Pamětní síň Antonína Kaliny v Třebíči
Kultura

Pamětní síň Antonína Kaliny v Třebíči

Antonín Kalina byl třebíčský rodák, obuvnický dělník a prvorepublikový komunista, ale hlavně byl zachránce nejméně 900 chlapců, kteří byli za druhé světové války vězněni v koncentračním táboře Buchenwald.
Pamětní síň věnovaná Antonínu Kalinovi se nachází v Galerii Ladislava Novákatřebíčské židovské čtvrti hned vedle budovy Zadní synagogy. Slavnostní otevření: 17. února 2017 u příležitosti 115. výročí Kalinova narození.

Se životem Antonína Kaliny se lidé seznámí na osmi výstavních panelech s textovými dokumenty a fotografiemi, které kladou důraz na válečné události, jež byly v Kalinově životě nejdůležitější. Návštěvníkům se dostane také vysvětlení, proč trvalo tak dlouho, než svět objevil jeho hrdinský čin. Příběh Antonína Kaliny byl dlouho utajen hlavně domácímu obyvatelstvu, ačkoli v Izraeli se toto jméno těšilo už dlouhá léta velkému obdivu a vděčnosti. Antonín Kalina se od světově proslulých zachránců Židů, jakými byli Oskar Schindler, či Nicholas Winton zásadně lišil. Záchranu dětí organizoval v situaci, kdy mu šlo o vlastní život. Byl totiž politickým vězněm v koncentračním táboře a v průvodních listinách gestapa měl napsáno: ‚návrat nežádoucí'."

V roce 2019 se expozice rozšířila o část, nazvanou stejně jako kniha Stanislava Motla Děti Antonína Kaliny. Kalinou zachráněných dětí bylo více než devět set. Všechny jednotlivě připomenout nelze, jejich záchranu však symbolizuje Strom života – unikátní umělecká kovářská a pasířská práce mistrů a studentů třebíčské SPŠ, kovaná plastika stromu, jehož listy nesou vytepaná reálná jména. Expozice se dále věnuje osudům několika výjimečných osobností – fotografa a historika Naftali Fürsta, spisovatele Imre Kertézse, básníka, spisovatele a dramatika Pavla Kohna, židovského aktivisty Israel Laszlo Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe Weinberga a spisovatele Elieho Wiesela. Zasloužená pozornost je věnována i Kalinovu celoživotnímu příteli – lékaři a humanistovi Jindřichu Flusserovi, který se na záchraně chlapců v Buchenwaldu aktivně a významně podílel.