Úvod > Co chcete dělat? > Lesní komplex Palác u Heřmanova Městce

Lesní komplex Palác u Heřmanova Městce

Příroda
Dubo-habrový lesopark o rozloze 258 hektaru náleží do společenstva habrových a lipových doubrav. Vzrostlé duby, lípy a habry, kleny s příměsí střemchy, borovice, smrku a dalších dřevin činí z Paláce velmi cennou listnáčovou lokalitu, vyhlášenou již v roce 1930 za chráněné území.
Lesopark Palác s bohatou sítí cest navazuje na rozlehlý zámecký park. V roce 1969 proběhla poslední velká regenerace dřevin a travnatých ploch, na které se podílel i zahradník Laub, který začínal jako zahradník u posledního majitele zámku, knížete Kinského. Od roku 1996 je zámecký park i s navazujícím lesoparkem Palác součástí přírodního parku Hermanův Městec. Společně s lesoparkem Bažantnice je zařazen do soustavy Natura 2000, jako druhová lokalita pro ochranu páchníka hnědého (brouk čeledi zlatohlávkovití), který žije v trouchnivějícím dřevě starých stromů.
 
Z důvodu ochrany tohoto druhu jsou v jihovýchodní části parku ponechány trouchnivějící kmeny stromů na zemi nebo stará torza na dožití. Kromě chráněného dubu letního se na území parku nachází ještě jeden památný strom. Roste poblíž vstupu z ulice Pokorného a jedná se o exemplář buku lesního. V červnu 2008 byl park poškozen vichřicí, která vyvrátila nebo poškodila řadu stromů, které byly postupně vykáceny. Zajímavé je i zdejší naleziště vzácných prvohorních trilobitů v břidlicích.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019
Park Bažantnice v Heřmanově Městci

Park Bažantnice v Heřmanově Městci

Heřmanův Městec, Východní Čechy
Kostel sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci

Kostel sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci

Heřmanův Městec, Východní Čechy
Autokempik Konopáč s přírodním koupalištěm

Autokempik Konopáč s přírodním koupalištěm

Heřmanův Městec, Východní Čechy
Židovský hřbitov Heřmanův Městec

Židovský hřbitov Heřmanův Městec

Heřmanův Městec, Východní Čechy