Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Martina v Sedlčanech
Památky

Kostel sv. Martina v Sedlčanech

Kostel sv. Martina je nejstarší památkou města, které je připomínáno roku 1294. Z této doby se zachovala věž s románsko-gotickými okny a zdivo lodi. Ve 14. století byl opevněn hradbou a baštami. V místě zvonice stávala brána s padacím mostem. Roku 1860 bylo opevnění zbořeno a kostel byl rozšířen.
Původně raně gotický kostel z 2. poloviny 13. stol., přebudovaný ve 14. stol. Rožmberky, se nachází na dnešním Komenského náměstíSedlčanech a je jednou z nejznámějších památek sakrální fortifikační architektury u nás.

Ve středověku (až do úprav v době baroka) ho chránila hradební zeď s dřevěným podsebitím, arkýřovými nárožními baštami, bránou s padacím mostem a příkopy. Samostatně stojící zvonice pochází z doby renesance a byla podobně jako zeď kostela opatřena sgrafity. Bránou, patrnou dodnes ve zdivu staré zvonice, se vjíždělo po padacím mostu do opevněného areálu kolem kostela, který byl jediným útočištěm v době nebezpečí.

Nedaleko stojí kamenný kříž s letopočtem 1728 a pověst říká, že jsou pod ním uloženy kosti husitských bojovníků.
 

Freska Klanění Tří králů

V kostele byla roku 2016 po mnoha staletích odhalena rozsáhlá gotická freska s motivem klanění tří králů. Rozsáhlý jezdecký tříkrálový průvod je v Česku ojedinělý, podobné fresky se nachází jen v zahraničí. Podle oděvů a jiných detailů jde o dílo z doby Karla IV. a Václava IV. Nástěnná malba je jedinečná nejen zobrazením průvodu Tří králů a množstvím zobrazených koní, ale i členěním krajiny. Za zmínku stojí také dva erby, které jsou pravděpodobně osobním znakem donátora.

Na fresky ukryté pod novějšími nánosy se přišlo už počátkem 20. století, kdy se některé částečně odkryly. Nápad uvést je do původní podoby vzešel od farníků. Kromě fresky ze 14. století, zobrazující tři krále přinášející dary, restaurátorky v kostele svatého Martina odhalily i mladší malbu s motivem Krista pocházející ze 17. století.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Florian Sedlčany

Hotel Florian Sedlčany

Sedlčany, Středočeský kraj
Káva svět v Sedlčanech

Káva svět v Sedlčanech

Sedlčany, Středočeský kraj
Divadelní kavárna Hogofogo

Divadelní kavárna Hogofogo

Svatý Jan, Středočeský kraj
Penzion Janov u Sedlčan

Penzion Janov u Sedlčan

Sedlčany, Středočeský kraj