Úvod > Co chcete dělat? > Kosatínský viklan u obce Boudy nedaleko Mirotic
Příroda

Kosatínský viklan u obce Boudy nedaleko Mirotic

Velký žulový balvan leží na neznačené stezce v lese západně od obce Boudy. Viklan tvoří dominantu přírodní kamenné řady. Horní balvan však není v současné době pohyblivý.
Kosatínský viklan se nachází poblíž obce Boudy na Písecku v chráněné přírodní oblasti Malý Kosatín a dostanete se k němu po naučné turistické Alšově stezce, která probíhá mezi Miroticemi a Čimelicemi. Samotný viklan leží v lese na neznačené stezce. Po Alšově stezce, která do Boudy vede, můžete přijít jak pěšky, tak na kole. Samozřejmostí je možnost přijet do obce Boudy autem.

Viklan leží na vrcholu přirozené kamenné řady v lese na kopci jménem Malý Kosatín. Horní žulový balvan je vysoký 1,1 metru s půdorysem 2,6 x 2,1 metru a spodního balvanu se dotýká jen malou plochou. Místní lidé mu kdysi říkali "hejbací kámen". Roku 1930 prováděl kolem kamene vykopávky nejznámější jihočeský archeolog Bedřich Dubský, který si povšiml několika nepravidelných jamek na jeho povrchu. Pod přečnívající částí kamene pak vykopal uhlíky a drobné střepy keramiky ze starší doby železné (7. až 5. století před naším letopočtem), totožné se střepy keramiky, která byla nalezena na blízkém pravěkém hradišti na vrchu Hrad a také v nedalekých mohylách. Dále zde Dubský nalezl i několik zlomků zvířecích kostí, z čehož se začalo usuzovat, že viklan byl obyvateli hradiště používán ke kultovním obřadům.

O tom, že místo bylo pro pravěké obyvatele významné, svědčí i skupina halštatských mohyl, která se nachází cca 100 m východně a jihovýchodně od viklanu. Jedná se o 10 mohyl s kamenným pláštěm, největší z nich o průměru 8 metrů, vysoká pouhých 60 cm. Mohyly jsou málo zřetelné, byly bohužel poničeny výkopy v 30. letech 20. století.

Ubytování a restaurace v okolí

Statek Šambala

Statek Šambala

Králova Lhota, Jihočeský kraj
Zámecký pivovar a palírna Blatná

Zámecký pivovar a palírna Blatná

Blatná, Jihočeský kraj