Úvod > Kalendář akcí > Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do středověku
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do středověku
">
7.4.
19.6.
+ Přidat foto
Výstavy

Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do středověku

Kdy 7. duben 2016 – 19. červen 2016
Výstava shrnující výsledky výzkumného projektu několika vědeckých pracovišť představí vývoj krajiny i lidských aktivit v regionu od pravěku po středověk.
V letech 2013-2016 postupně realizuje Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Archaiou Brno, o. p. s., Archeologickým ústavem AV ČR Brno a Muzeem Vysočiny Jihlava, p. o. grantový výzkumný projekt s názvem Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Historie krajiny). Součástí projektu je stejnojmenná výstava, která navazuje na již realizované výstavy Zaniklý svět středověkého hornictví (podzim 2015) a Zaniklé vesnice na Brtnicku – rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje (11/2015 – 2/2016).

V rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) tentokrát na větší výstavní ploše prezentujeme nejen výsledky archeologického bádání z období vrcholného středověku, ale také z pravěkých období od mladší doby kamenné po raný středověk a velmi cenné informace získané přírodovědnými metodami.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 6. 4. 2016